Metal Sektörüne Yönelik Ulusal Yeterliliklerinin Görüş ve Değerlendirilmesi

Odamız ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında metal sektöründe çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ortaya koyacak olan “Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye 3 ve 4, Metal Kumlama İşçisi Seviye 3, Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 ve 4” için Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve “Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Seviye 3” Ulusal Yeterlilik Revizyon çalışmalarını yürütmek üzere İş birliği protokolü 11.08.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

İlgili alan uzmanları ve meslek mensupları ile gerçekleştirilen toplantılar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan/revizyonu gerçekleştirilen Ulusal Yeterlilik Taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu incelemesi sonucunda görüşe gönderilmek üzere uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda, Odamız tarafından hazırlanan “Metal Ekstrüzyon Üretim İşçisi Seviye3 ve 4, Metal Kumlama İşçisi Seviye 3, Metal Yüzey Kaplamacı Seviye 3 ve 4” ve revizyonu gerçekleştirilen “Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi Seviye 3” Ulusal Yeterlilik Taslaklarına ilişkin değerli görüş ve önerilerinizin https://www.iso.org.tr/duyurular/genel-duyurular/metal-sektorune-yonelik-ulusal-yeterliliklerinin-gorus-ve-degerlendirilmesi/ adresinde yer alan form ile en geç 01 Temmuz 2022 tarihine kadar info@iso.org.tr ve ecsahingoz@iso.org.tr adreslerine e-posta ile iletilmesi hususunu ilgilerinize sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Üst Yazısı
Görüş ve Değerlendirme Formu

Hazırlanan Ulusal Yeterlilikler

Revize Edilen Ulusal Yeterlilik