Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

TOBB’dan alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kamu alımlarında yeniliği, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırladığı “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik''in 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in tüm alanlarda etkin bir şekilde uygulanmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir. 

İlgili yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Attach