Sanayi Sicil Hakkında

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2.maddesinde Sanayi İşletmelerinin üretime başladıkları tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde Sanayi Sicil kaydı…

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2.maddesinde Sanayi İşletmelerinin üretime başladıkları tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde Sanayi Sicil kayıtlarını yaptırmaları, kayıt yapılmaması halinde ise idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Söz konusu 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa 02.08.2014 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı yasa ile aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici madde 2: “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın Sanayi işletmelerinden Sanayi Siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu kanunun 9. Maddesi gereği Sanayi Siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.” hükmü yer almakta olup, ayrıca 25.10.2014 tarih ve 29556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği ile uygulamada bazı kolaylıklar sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen idari para cezası muafiyetinden ve Sanayi Sicil Belgesinin sağladığı faydalardan yararlanılabilmesi için, Bakanlığın web sayfası (www.sanayi.gov.tr) adresinden e-hizmetler menüsünde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilerek elektronik ortamda kayıt yapıldıktan sonra gerekli evraklar ile İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.