Seçime Katılmak İçin Temsilci Belgesi Alınması Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

Odamız 4. Grup – Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii Meslek Grubu’nun boş bulunan 1 Meclis Asil Üyesi ve 2 Meclis Yedek Üyesi’nin belirlenmesi amacıyla 22.12.2016 Perşembe günü yapılacak olan seçimde tüzel kişileri temsil edecek gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olmaları ve bu yetkilerinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması gerekmektedir.

Seçimlere katılacak üyemiz tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, seçim tarihinden önce son bir ay içinde düzenlenmiş ve ilgili Ticaret Sicili Memurluğu’nca tasdik edilmiş temsilci belgesini ve kimlik belgelerini oy kullanma sırasında sandık kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kişi temsilcileri adına temsilci belgeleri, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun Perpa, Giyimkent veya Kadıköy Bölge Temsilcilikleri tarafından düzenlenecektir.

Temsilci belgesi talep dilekçesi örneği, ekte yer almaktadır.

Gerçek kişi üyeler, oylarını temsilci belgesi gerekmeksizin yalnızca kimlik ibraz ederek bizzat kullanacaklardır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
İstanbul Sanayi Odası

Temsilci Belgesi Talep Dilekçesi Örneği Attach