Şirket Dolandırıcılığı

TOBB'dan Borsamıza gönderilen yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (Philippine Department of Trade and Industry - DTI) alınan bilgiye atıfla, aşağıda adı geçen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığı ve bu bağlamda anılan şirketlerin hiçbir şekilde itibar edilmemesi hususu bilgilerinize sunulur.

Şirketler;

  • Shin Premier International Merchant
  • Shin International Export Company
  • Shin Pulp Papers Supply
  • Fushin International Enterprise
  • Sheep Papel