T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Beraberindeki Özel Sektör Heyetinin Bosna Hersek Resmi Ziyareti Sonuç Raporu

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna Hersek’e gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında DEİK tarafından kısıtlı katılımlı özel sektör heyeti düzenlenmiş olup ziyarete ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bosna Hersek Resmi Ziyaret Sonuç Raporu Attach