Ticaret Bakanlığı Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; Ticaret Bakanlığı’nca, Bir kısmı ithalat aşamasında denetlenmekte olan özellikle bebekler tarafından ya da bebekler için kullanılan ve ithalat yoluyla piyasaya arz edilmek istenen ürünlerin kullanımları esnasında bebekler ve anneler için herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığının kontrol edilmesinin oldukça önem arz ettiği düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda , halihazırda ithalat aşamasında denetime tabi ürünlerin yanı sıra yeni ürünlerin de dahil edildiği “Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Taslağı” hazırlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu ürünlerin denetimlerinde uzmanlık alanlarının oluşması, piyasaya güvenli ürün arz edilmesinin sağlanması ve denetimlerinin hassasiyetle yürütülmesi Bakanlıkça hedeflenmektedir.

Bu itibarla , İlgili tebliğ taslağına yönelik görüş, öneri ve değerlendirmenizin ekte iletilen görüş formuna uygun olarak 3 Mayıs 2023 tarihine kadar Birliğe (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi rica olunur.

Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Attach