TTGV, Sanayide Uygulanmış Örnek Akademik Tez Çalışmalarını Ödüllendiriyor

Dr. Akın Çakmakçı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez Ödüllleri’ne başvurular başlıyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından 10 yılı aşkın süredir yürütülen programla, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında sanayide başarıyla uygulanmış tezlerin sahipleri, danışmanlıkları ve firmalara ödül verilmektedir.

Programa başvuranlar arasından seçilecek tezlere farklı kategorilerde bağımsız hakemler tarafından yürütülecek değerlendirme süreci sonrasında bağımsız jürinin kararıyla ödüller verilecektir.

Ödül için başvurulan yüksek lisans/doktora tezlerinde;

  1. Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa, ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,
  2. Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,
  3. Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,
  4. Önceki yıllarda düzenlenmiş olan “Dr. Akın Çakmakçı Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması koşulları aranmaktadır.

2001 yılından bu yana düzenlenen ve 2015 yılında 5.’si gerçekleştirilecek olan Dr. Akın Çakmakçı Tez Ödülleri kapsamında bugüne kadar 105 başvuru değerlendirilmiş olup, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 37 adet başvuru ödül almaya hak kazanmıştır.

Tez ödülleri ile ilgili detaylı tüm bilgilere http://tezodulu.ttgv.org.tr adresinden erişilebilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin:
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
E-Posta: tezodulu@ttgv.org.tr
Telefon: 0312- 265 02 72
http://tezodulu.ttgv.org.tr