Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından odamıza gönderilen 15/12/2016 tarih 240001 sayılı yazıya istinaden;

İlgide kayıtlı yazıda; Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan ''Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi''ne http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulaması adresinden ulaşılacağı belirtilmiştir.