Resmi Gazetede Sanayi, 07.02.2015

Tebliğler

Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)

26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET) yürürlükten kaldırılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150207-15.htm