Resmi Gazetede Sanayi, 13.02.2015

Tebliğler

Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/4)

23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak; harici veya dahili güç kaynağı üzerinden dahil olmak üzere doğrudan alternatif akım (AC) şebekesinden çalışan; Masaüstü bilgisayarları, Entegre masaüstü bilgisayarları, Dizüstü bilgisayarları (tablet bilgisayarlar, slate bilgisayarlar ve mobil ince istemciler dâhil), Masaüstü ince istemcileri, İş istasyonları, Mobil iş istasyonları, Küçük ölçekli sunucuları, bilgisayar ve bilgisayar sunucularının piyasaya sürülmesine ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Blade sistem ve bileşenleri, Sunucu cihazları, Çok düğümlü sunucuları, Dörtten fazla işlemci yuvasına sahip bilgisayar sunucuları, Oyun konsolları, Takma birimleri kapsamamaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150213-2.htm 

Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2015/10)

23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanması kapsamında doğrusal lambalar, ışık yayan diyot (LED) lambalar, Lamba kontrol düzeneği, kontrol cihazları ve aydınlatma armatürleri dahil şebeke gerilimi ile lambalar arasına takılmak üzere tasarlanmış donanım (balastlar, floresan ve yüksek yoğunluklu deşarj lambası için aydınlatma armatürleri dışındakiler),diğer ürünler ile bütünleşik halde olanlar ve ilgili ekipmanların piyasaya arz edilmesi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım ve ürün bilgi gereklerini düzenlemektedir. LED modüller, piyasaya yılda 200 birimden daha az sürülen aydınlatma armatürleri ile birlikte satıldıklarında bu Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150213-3.htm

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/7)

5/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası değiştirilmiş,

“(5) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini katılamaz.

(6) Kanatlı eti ürünlerine deri olarak sadece kanatlı karkası üzerindeki kanatlı derisi katılabilir.

(7) Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş et ürünleri yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz edilir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et ve kıyma için bu Tebliğ ile belirlenen ürün özellikleri aranır.

(8) Bu Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri bu Tebliğe uygun olur.

(9) Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk edilir ve satışa sunulur.

(10) İhracat amaçlı üretilmiş olan mekanik olarak ayrılmış etlerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası sevkiyatına ihracat yapılması kaydıyla izin verilir.” fıkrası eklenmiştir.

Ayrıca Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiş ve “(8) Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ et ve çiğ durumda bulunan hazırlanmış et karışımları satışı yapamaz.” fıkrası eklenmiştir.

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin onuncu ve yirmi birinci fıkraları değiştirilmiştir.

Tebliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere “ Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve histomonostatların miktarları 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olur.” Maddesi eklenmiştir.

Tebliğin 13 üncü maddesine “(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere istisna olarak; geleneksel et ürünlerinin (fermente sucuk ve pastırma) üretimi sırasında işleme basamaklarından biri olan kurutma işlemi dış mekândan kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşı olmaması ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması şartıyla doğal şartlarda gerçekleştirilebilir.” fıkrası eklenmiştir.

Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına “k) Ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere ‘%100’, ‘%100 Dana eti’ ya da ‘%100 göğüs eti’ gibi ifadeler/logolar kullanılamaz.”

l) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün adları aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilir.

m) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ısıl işlem uygulanmış et ürünü, emülsifiye et ürünü gibi genel ürün grupları ürün adı olarak kullanılamaz.

n) Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, reklam panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan ürün tanıtımları için de geçerlidir.” fıkraları eklenmiştir.

Ayrıca Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yayımından önce faaliyet gösteren perakende işletmeler; 1/7/2015 tarihine kadar Tebliğin 7 nci maddesinin yirmi birinci fıkrası hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğ yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri; 1/1/2016 tarihine kadar Tebliğin 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi hükümlerine uymak zorundadır.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150213-4.htm