Resmi Gazetede Sanayi, 15.02.2015

Yönetmelikler

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak; maliyeti en az on milyon ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı uygulamaları hakkında hukuki düzenlemeyi oluşturmak için düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150215-1.htm