Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
aia_manset_01

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2008 yılından bu yana bir parçası olduğu Avrupa İşletmeler Ağı’nın, Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısı Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel de Grande, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos katıldı.

KOBİ’lerin kayda değer bir gelişimi mümkün kılmasının yanında, firmaların hizmet kalitesini geliştirmesinde önemli bir rol oynayan Avrupa İşletmeler Ağı’nın ulusal toplantısına İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Akar, Celal Kaya ve Murat Çökmez de katıldı. Gün boyu süren etkinlikte Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum Üyesi kuruluşların temsilcileri yürüttükleri çalışmaları anlatan sunumlar gerçekleştirdi.


İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısı’nın açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi:

“İstanbul Sanayi Odası olarak 2003 yılında AB Bilgi Merkezi olarak başladığımız yolculuğumuz, 2008 yılından bu yana Avrupa İşletmeler Ağı’nın bir parçası olarak devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından, farklı yapılardaki yüzlerce organizasyonu ortak amaç ve hedefler doğrultusunda bir araya getirmek kolay bir iş değil. Avrupa İşletmeler Ağı, her dönem yenilenen ve gelişen içeriği ile 16 yıldır bu birlikteliği başarıyla sağlayarak önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bizim de bu projenin içinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu süreç zarfında IST-BUSSINOVA adıyla iş birliği yaptığımız değerli konsorsiyum ortaklarımız KOSGEB ve Sabancı Üniversitesi’ne, huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca KOSGEB’e, bu projeye başından beri sağladığı değerli destek ve katkılar için de teşekkür ediyorum. İş birliğimiz sayesinde bugüne dek binlerce KOBİ’mizin uluslararası pazarlara açılmasını sağladık, birçok uluslararası ticari, teknolojik, inovatif ve sürdürülebilir ortaklığın kurulmasına vesile olduk.

Avrupa İşletmeler Ağı projesi, KOBİ’lerimizde kayda değer bir gelişimi mümkün kılmasının yanında, İstanbul Sanayi Odası’nın ve eminim projede yer alan tüm kurumların organizasyon yapısı, hizmetleri ve personel eğitimine de önemli destekler sağlamıştır. Dolayısıyla Avrupa İşletmeler Ağı, hem firmalarımızı hem de hizmet kalitemizi geliştirmemizde önemli bir rol oynamaktadır.”


KOSGEB Başkanı Ahmet
Serdar İbrahimcioğlu

Toplantının açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise şu konulara değindi:

“Bugün en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda KOSGEB olarak 2 ay öncesine kadar çıkarttığımız yeşil sanayi diğer taraftan KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik de bir destek programını yayınlamış olduk. Yeşil sanayi programı kapsamında yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri, karbon ayak izi hesaplamaları, , imalat sektöründe enerji verimliliğini artırıcı ve su tasarrufu gibi katkısı olacak tüm projelerin desteklenmesi adına 250 milyon dolarlık bir projeyi de yürürlüğe soktuk. Bu program kapsamında şu ana kadar 1000’e yakın firmamız, küçük ve orta ölçekli imalatçı firmamız başvurusunu yaptı. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz bu sürecin devamında yine Avrupa Kalkınma Bankası ile birlikte 300 milyon avronun kaynak olarak bankalara aktarılması ve KOSGEB'in onayladığı firmaların bu bankalardan bu kredileri kullanmaları halinde de faiz desteğiyle destekleyeceğimiz programı da geçen hafta yayınlamış oldu.

Bu süre zarfında bizim sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gidişatımız 7 yıl öncesinden önceye dayanmaktadır. KOSGEP, 1973 yılında Birleşmiş Milletler ve dönemin hükümeti arasında yapılan bir protokol ile kuruluyor. Ve tüm cam suyu, fonu Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan aslında uluslararası bir kurum. Dolayısıyla bugün İşletmeler Ağı projesinin içerisinde Avrupa Birliği süreçlerinde birebir en yakın paylaş olarak varlığımız sadece 20 yıla değil, aslında Birleşmiş Milletlerle başlayan uluslararası sürecimiz 50 yıla dayanıyor. Dolayısıyla kurumumuz ilk kurulduğunda uluslararası tedarik zincirlerine uygun KOBİ geliştirmek, sanayicisini uluslararası tedarik zincirlerine eklenebilir hale getirmek KOSGEB'in göreviydi. Hala da bu görevimizi yürütmek adına KOBİ’lerin yanında olmaya devam ediyoruz.”


EISMEA Sektör Başkanı
Muriel de Grande

EISMEA Sektör Başkanı Muriel de Grande toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin AİA programındaki gücünden söz etti ve şöyle dedi:

“İstanbul'u ziyaret etmek benim için her zaman çok güzel. İstanbul'un benim için, Türkiye için özel bir yeri var. Zengin tarihi, mimarisi ve canlı kültürüyle burası gerçekten bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak ve Avrupa İşletmeler Ağı'nın Türkiye'deki başarılarını vurgulamak için mükemmel bir ortam. Türkiye, AİA projesi çerçevesinde gerçekten çok güçlü ve önemli bir varlığa sahip. Sizler eski programlarda da da vardınız. Tabii ki şimdi Tekpazar ile imzalanan ortaklık anlaşmasında da yer aldınız. Siz en başından itibaren bizim AİA ağımızın bir ortağı oldunuz.

Bu ağ, resmi olarak 15 yıl önce başladı. Siz gerçekten çok önemli bir AİA üyesisiniz. 10 adet konsorsiyumunuz var ve bu konsorsiyumlar Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerini kapsıyor. 50 kuruluşunuz var ve bu 50 kuruluş farklı disiplinleri temsil ediyor. Mesela ticaret odaları, kamu veya özel danışmanlık şirketleri, üniversite ve araştırma enstitüleri, bölgesel veya ulusal kalkınma ajansları ve diğer devlet kurumları bu kurumlar arasında. Biz sizlerin sürdürülebilirlik desteği, inovasyon yönetimi, dijitalleşme ve dayanıklılık olmak üzere dört ana alanda derinlemesine hizmetler sunan Avrupa İnisiyatifleri'nde sizlerin çok aktif olacağınıza inanıyoruz. Bugün ben ve meslektaşım Georgios Roussos size daha sonra iki ana noktayı sunacağız. Tek Pazar Programı, KOZME AİA Perspektifi ve ikinci olarak da Türkiye AİA Konsorsiyumunun Performansları. Ayrıca sunumlarımıza ek olarak ve AİA'nın verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılması konusunu kapsayan sunumlara ek olarak birlikte günlük işlerinizle ilgili operasyonel konuları da ele alacağız.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye Ulusal Toplantısı, konsorsiyum üyesi kuruluşların temsilcilerinin yaptıkları sunumlar ile devam etti.