BU HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ ESASLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANDI

  • Diğer Haberler
30-31-sokaga-çıkma-yasagı

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu (29.05.2020 tarihi saat 24:00 ila 31.05.2020 tarihi saat 24:00 aralığı) uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması esaslarını yayınladı. Bu konuyla ilgili İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyelerine şu duyuruyu yaptı:

“T.C. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve 29.05.2020 tarihi saat 24:00 ila 31.05.2020 tarihi saat 24:00 aralığında uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması esaslarını belirleyen 28.05.2020 tarihli Genelge’nin 2. Maddesinin “o” bendi uyarınca “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten işyerleri ve tesisler” istisna tutularak çalışmalarına devam edebilecekleridir.

“Firmamızın, ilgili Genelge hükmü kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 29.05.2020 tarihi saat 24:00 ila 31.05.2020 tarihi saat 24:00 aralığında ihracata yönelik taahhütleri nedeniyle çalışmasına devam etmesi gerekmektedir.” 

Bu kapsamda ……………………plakalı araç ile araçta bulunacak olan ekte TC Kimlik no.ları ve ad-soyadları belirtilen çalışanlarımızın firmamıza gelerek çalışması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Ekler:

1- Sanayi Sicil Belgesi

2- İhracata siparişini gösterir herhangi bir belge (Proforma fatura, sipariş emri vb.)

3- 28.05.2020 tarihli Genelge

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi (30-31 Mayıs) Attach Sokağa Çıkma Yasağında Çalışma İzni (30-31 Mayıs) Attach