Çevre İhtisas Kurulu, “Entegre Çevre İzni” ve “Atık Yönetimi” Konularını Görüştü

  • Diğer Haberler
cevre-ihtisas2016-02

Çevre İhtisas Kurulu Mart ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanı Betül Aydın ile Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır’ı 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’nda ağırladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Çevre İhtisas Kurulu Başkanı M. Ata Ceylan, “AB’nin önceliklerinden biri olan eko-inovasyon konusunda en önemli direktif endüstriyel emisyonlardır. Entegre izin alınmasını gerekli kılacak bu direktifin uyumlaştırılması sanayi ve kamuda yapısal bir dönüşüm gerektirmektedir. Bu sürecin ülkemiz lehine hayata geçmesi için her iki tarafın da katkı vermesi gerekmektedir. Çevre mevzuatımızın atıkların yan ürün olarak kullanımını, temiz teknolojileri ve temiz üretime yönelik AR-GE projelerini destekleyen ve teşvik eden şekilde düzenlenmesinin zamanı gelmiştir” dedi.

Çevre İhtisas Kurulu, “Entegre Çevre İzni” ve “Atık Yönetimi” Konularını Görüştü

Daire Başkanı Betül Aydın ise entegre çevre izni konusunda 2000’li yılların başından bu yana çok sayıda AB fonları kaynaklı proje yürüttüklerini, AB Çevre Faslı koşulları gereği söz konusu mevzuatın 2018 yılında yayımlanması gerektiğini ifade etti. Mevzuatın sanayicimize getireceği yüklerin Bakanlık tarafından net olarak bilinmesinin geçiş düzenlemeleri için önemine değinen Aydın, sektörlerden sağlıklı veri beklediklerinin altını çizdi. Atık Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Varır, atıkların “yan ürün” olarak kullanılması için ürünlerin kalitesini etkilemediğinin kanıtlanmasına yönelik TSE ile görüşmeler yaptıklarını, ilgili birçok paydaşın görüşlerini alarak hazırladıkları ambalaj atıklarına yönelik tasarının görüşlere yakında açılacağını belirtti.