“COP27 Ardından” Ana Konu Başlığıyla Yapılan 2. İklim Değişikliği Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Katılımıyla Yapıldı

  • Diğer Haberler
web_manset

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde ikincisi düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi online olarak gerçekleştirildi. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı etkinlikte, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da iklim değişikliği hakkındaki düşüncelerini aktardığı, İSO’nun bu alandaki vizyon ve çalışmalarını da kapsayan açılış konuşması yaptı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa’nın açılış konuşmacıları arasında yer aldığı İklim Değişikliği Zirvesi – COP27 Ardından ana konu başlığında gerçekleşti. Zirvede iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir karar anı olan COP27’nin sonuçlarını ve Türkiye’ye yansımalarının değerlendirildi. Zirveyi çok sayıda katılımcı online olarak takip etti.


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açılış konuşmasında, ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal felaketlerin iklim değişikliğinin en somut örnekleri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla, Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek adına birtakım düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ülkenin yedi coğrafi bölgesinde açılan bölge şeflikleri aracılığıyla her bir bölgeye özgü iklim değişikliği eylem planları hazırlanarak, iklim değişikliği konusunda sağlam bir temel oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 

Geçtiğimiz şubat ayında üniversitelerden yüzlerce akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen iklim şurasında, 76’sı öncelikli olmakla beraber toplamda 217 karar alındığını vurgulayan Bakan Kurum, sağlıktan spora ticaretten sanayiye kadar hayatın her bir alanını kapsayan iklim değişikliği kanununun da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu vurguladı. 

Yaşanan pandemi sürecine rağmen Türk sanayisinin milli gelir içerisindeki gelirini artırmayı başardığına değinen Bakan Kurum, Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü daha da artırmaya yönelik Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat çerçevesinde sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmek adına Yeşil OSB çalışmalarını hayat geçireceklerini söyledi. Bu kapsamda yeşil dönüşümü teşvik etmek adına gerekli düzenlemeleri hayata geçiren tesislere yeşil dönüşüm belgesi verileceğini ve bu belge ile firmaların yeşil finansman kredilerinde faydalanabileceğini belirtti.İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da yaptığı açılış konuşmasında iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha da derinden yaşandığını söyledi. İklim değişikliğinin ekonomi, toplum ve doğanın birbirine bağlı olduğunuz gözler önüne serdiğini belirten Bahçıvan, bu konuda mücadelede insanlık olarak her alandaki alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize ve sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olarak ticaret ve üretimde köklü dönüşümlerin yaşanmasına yol açtığının altını çizdi. Mısır’da düzenlenen COP27 zirvesine de değinen Bahçıvan şu değerlendirmede bulundu:

“Şüphesiz ki 2022’de küresel açıdan öne çıkan ana gündem maddesi enerji krizinin etkileri COP27’de de izlendi. Fosil yakıtlarla ilgili kararın alınmaması hayal kırıklığı yaratmış olsa da küresel ortalama sıcaklıktaki artışın 1,5 derece ile sınırlandırılması gerekliliği bir kez daha vurgulandı. 

Ancak bilimsel çalışmalar sera gazı emisyonlarında hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan düşüşe dair bir işaret olmadığını gösteriyor. COP27’deki tüm ülke taahhütleri yerine getirilse dahi küresel sıcaklık artışının 1,7 derece olacağı tahmin ediliyor. 

Kısacası en iyi senaryoda bile hedefin uzağında olduğumuzu görüyoruz. Oysaki sınır tanımayan iklim felaketleri göz önüne alındığında yeterli azaltım için aksiyona geçmediğimizde uyum için katlamamız gereken maliyetler de artacaktır.”

İklim değişikliği sonucu yeni dönemin getirdiği farkındalık çerçevesinde İSO’nun sürdürülebilirlik konusunu odağında tuttuğunu ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda yürütülecek çalışmalarla katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Bahçıvan özetle şunları söyledi:

“Özellikle son iki yıldır bu konuda son derece etkili çalışmalar yapıyor ve iletişim stratejisi izliyoruz. Burada amacımız, gelecekte sanayimizin ve sanayicimizin önüne çok ciddi bir rekabet dezavantajı olarak çıkabilecek “Yeşil Dönüşüm” ile ilgili bir farkındalık oluşturmak ve sanayicimizin bu konuyla ilgili tüm boyutlarıyla bilgilendirilmesini sağlamaktır.

İSO olarak bunun için yaptıklarımıza kısaca değinecek olursam; Sürdürülebilirlik yılı ilan ettiğimiz 2021’den itibaren bu alandaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak Odamız bünyesinde “Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon” adıyla yeni bir birim oluşturduk.”

İSO Başkanı Bahçıvan, ülke sanayisinin etkili ve güçlü bir paydaşı olarak toplumsal ve çevresel sorumluluklarının bilincini ve sürdürülebilirlik konusunda öncü rol oynamaya devam edeceklerini belirterek, “Sürdürülebilir dönüşümün ancak birlikte mümkün olacağı inancıyla tüm paydaşlarımızı da harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.TİM Başkanı Mustafa Gültepe

TİM Başkanı Mustafa Gültepe zirvede yaptığı konuşmada iklim değişikliği konusunun dünyanın geleceğini etkileyen çok önemli bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Dünya kaynaklarının kontrolsüz bir şekilde kullanıldığına değinen Gültepe, dünyaya 19 yıllık kaynak borçlanıldığının altını çizdi. TİM olarak sürdürülebilirlik kapsamında İklim Komitesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Gültepe, daha güzel yarınlara ulaşmak adına çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.


TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında Cumhuriyet’in ikinci yüz yılına girerken Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede daha karalı olması gerektiğini söyledi. Bu süreçte ekonomi, sanayi ve enerji politikalarının çevresel sorumlulukları kapsayacak şekilde düzenlenmesinin kritik olduğunu vurguladı. Ekonominin tüm alanlarında yeşil dönüşümü gerçekleştirmek adına yeşil finansman düzenlemelerinin hızlıca geliştirilmesini belirten Turan, iş gücünün iklim değişikliğine göre adapte edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


(IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

Açılış konuşmalarının ardından Gazeteci Vahap Munyar moderatörlüğünde düzenlenen Dünyada Enerji Geçişi ve Yenilenebilir Enerji panelinde konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Geçtiğimiz aylarda düzenlenen COP27 zirvesinde gelişmekte olan yoksul ülkelerin yeşil dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayacak bir fonun hayata geçirilmesi kararının çok değerli olduğunu söyledi. Bir diğer gelişme olarak ABD ve Çin’in COP27’de emisyon azaltımına yönelik kurmuş olduğu diyaloğun tüm dünya açısından çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Güldağ

Zirvenin açılış konuşmalarından birini yapan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, yaşanan iklim değişikliğinin küresel ticareti yeni bir evreye soktuğunu söyledi. AB’nin sınırda karbon uygulamasının buna somut bir örnek olduğunu belirten Güldağ, oluşacak yeni küresel ticaret sistemine ekonomi ve iklim kavramlarının iç içe geçtiğinin altını çizdi. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında geride kalmaması gerektiğini ve bu alanda liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.


Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı
Murat Sungur Bursa

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise konuşmasında ilk kez iklim değişikliğinin tartışmalara konu olduğu 1992 yılından bu yana Türkiye’nin çok daha iddialı bir pozisyon aldığını söyledi. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde iklim değişliğiyle mücadele kapsamında kapsamlı bir kalkınma planı oluşturmasını gerektiğini belirten Bursa, bu planın ülkenin ekonomik çıkarlarıyla paralel seyretmesi gerekliliğini vurguladı.

İkincisi düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi etkinliği gün boyu süren panellerle devam etti. Katılımcılar iklim krizine yönelik yürütülen çalışmalardan ve bunların küresel ekonomiye etkileri konusunda bilgi sahibi oldu.