Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

  • Diğer Haberler
gecici-vergi-erteleme-01

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzattı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyelerine bu konuyla ilgili olarak şu duyuruyu yaptı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.