GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAME VERME VE TAHAKKUK ÖDEMELERİ ERTELENDİ

  • Diğer Haberler
gekap-01

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan tebliğe göre GEKAP beyannamesi verme ve tahakkuk ödemeleri ertelendi. GEKAP Beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi. İstanbul Sanayi Odası bu konuyla ilgili olarak üyelerine yönelik bir bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirme şöyle:

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile, Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

2020 yılı için altı aylık beyan ve tahakkuk edilen payların ödenmesi beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 gününe (resmi tatili takip eden ilk işgünü) kadar ödenebilecektir.

Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 4/8/2020 (31/07/2020 tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü -resmi tatili takip eden ilk işgünü-) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-6.htm