İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 60’ıncı Genel Kurulu Gerçekleştirildi

  • Diğer Haberler
ikv-genel-toplantisi-01

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 60’ıncı genel kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) İstanbul’da bulunan merkezinde gerçekleştirildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen Genel Kurul’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aynı zamanda İstanbul Ticaret Borsası Başkanı da olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Vekili Ali Kopuz da katıldı. Genel kurula ayrıca, İKV genel kurul delegeleri, mütevelli ve kurucu kurum temsilcileri, vakıf destekçileri ile davetliler de katıldı. Genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları okunarak, kabul edildi.


İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Divan başkanlığını İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in yaptığı Genel Kurul’da konuşan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son yıllarda yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının dünyada dengeleri değiştiren unsurlar olduğunu söyledi. Başta Rusya’nın doğalgaz, Ukrayna’nın da tahıl da dünya tedarikçisi konumunda olmalarından dolayı küresel bir krizin tetiklendiğinin altını çizdi. Yaşanan olumsuz gelişmelerden kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ve enerji krizinin, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin tekrar canlanmasına sebep olduğunu belirten Zeytinoğlu, Yeşil Mutabakat çerçevesinde planlanan sürdürülebilirlik çalışmalarının, ülkemiz adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Zeytionoğlu, Türkiye’nin rekabetçi sanayisi ve nüfus gücü bakımından bu çalışmalarda ön saflarda olası gerektiğini dile getirdi. Yeşil Mutabakat çerçevesinde üretim, tedarik ve tüketim yöntemlerinin yeniden yazıldığına dikkat çeken Zeytinoğlu, bu gelişmelerin Türkiye ve AB arasında yeni ticari ortaklıkların kapısını açacağının altını çizdi. Zeytinoğlu son olarak, Türkiye’nin ARGE yatırımlarını artırarak ürün yelpazesini geliştirmesinin yanında yapacağı güçlü siyasi ve ekonomik reformlarla değişen Avrupa mimarisinde önemli yer alabileceğini söyledi.


İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan da Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, İSO’nun kurucusu olduğu ve kuruldu günden beri Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalışan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın Türkiye’nin en saygın ve etkin ihtisas kuruluşlarından biri olduğunu ve bu nitelikleriyle vakfın Türk özel sektörü adına bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İki yıldan uzun bir süredir hayatı etkileyen pandeminin etkilerinin nispeten hafiflediğini belirten Saruhan, yakın zamanda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının ise insani ve ekonomik yansımaları ile yeni bir belirsizlik dalgası yarattığına vurgu yaptı. Saruhan, “Beş ayı aşkın süredir devam eden savaşın olumsuz ekonomik etkileri, başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere birçok alanda dünya genelinde hissedilmektedir. Bu süreçte ülkemiz dengeli bir politika izlemiş ve özellikle “Tahıl Koridoru Anlaşması” ile bu alandaki krizin çözülmesinde çok önemli rol oynamıştır” dedi.

Konuşmasında sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Saruhan, Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle fosil yakıtlarda yaşanan anormal fiyat artışlarının, enerjinin ve özellikle yenilenebilir enerjinin kritik önemini gözler önüne serdiğinin altını çizdi. İSO Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat altında öngördüğü dönüşüm; sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta stratejik düzenlemeyi kapsamaktadır. Söz konusu mutabakat salt bir “çevre” stratejisi değil, ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi olarak görülmekte ve sanayi sektörümüzün şimdiden hazırlıklı olmasını gerektiren önemli bir adım olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, Gümrük Birliği içindeki ülkelerin eşit şartlarda rekabet edebilmeleri adına AB ülkelerine sürdürülebilirlik konusunda sağlanacak destek ve ayrıcalıklardan Türkiye’nin de faydalanması gerekmektedir. Gümrük Birliği müzakerelerinde sürdürülebilirlik unsuruna yer verilmesi ve Türkiye’nin Gümrük Birliğine dahil bir ülke olarak AB üyeleriyle aynı koşullara sahip olmasının sağlanmasının büyük önem taşıdığını özellikle vurgulamak istiyorum.”


İTO Başkanı Şekib Avdagiç

Genel Kurul’da konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, İKV’nin, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere katkı sağlamanın yanında, Türkiye’nin AB üyeliği süreçlerini Türk siyasetinin ve halkının gündemine katmasının, ülke ekonomisinin büyümesinde çok büyük hizmetleri olduğunu söyledi. İKV’nin faaliyete girdiği yıllardan itibaren, Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacminin yükseldiğine dikkat çeken Avdagiç, yine de bu ticaret hacminin tam potansiyeline ulaşması yolunda daha atılacak adımlar olduğunu dile getirdi.

Avdagiç, Son yıllarda, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin gergin seyretmesine rağmen Covid pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının, ilişkilerde yeni bir dönemi araladığına vurgu yaptı. Küresel ölçekte yaşanan olumsuz gelişmelerin, AB’yi üretim ve yatırım anlamında kendisine yakın coğrafyalara yöneldiğini söyleyen Avdagiç, AB için tüm yolların Türkiye’ye çıktığının altını çizdi. Türkiye ve AB’nin hedeflerinin örtüştüğüne değinen Avdagiç, AB’nin yeni oluşacak mimarisinde Türkiye’nin önemli bir yeri olması gerektiğini belirtti. Barış ve refahın ancak Türkiye gibi güçlü ülkelerle stratejik ortaklılardan geçtiğine değinen Avdagiç, Türkiye’nin yer almadığı bir AB denkleminin küresel anlamda tehlike ve belirsizlik yaratacağını söyledi.


TOBB Başkan Vekili Ali Kopuz

Genel Kurul’da kısa bir konuşma yapan TOBB Başkan Vekili Ali Kopuz, İKV’nin Türk iş dünyasının AB’ye açılan kapısı olduğunu söyledi. İKV’nin kuruluş sürecinin, Türkiye’nin AB üyeliği süreciyle paralel olduğuna vurgu yapan Kopuz, İKV’nin iş dünyası ve toplum için AB konusunda adeta okul, kütüphane ve öğretmen olduğuna değindi. TOBB olarak, AB ile iyi ilişkileri geliştirmek adına, İKV çalışmalarına desteklerini sürdüreceklerini belirten Kopuz, Türkiye-AB ilişkilerinin ülkenin modernleşmesi ve zenginleşmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, gıda ve enerji güvenliği konusunda yapılacak ortak çalışmaların ve Yeşil Mutabakat kapsamında yürütülecek sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm çalışmaların, ilişkileri tekrardan canlandırma noktasında bir fırsat olduğunu söyledi.