İSO, “EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI” İLE İLGİLİ OLARAK SANAYİCİLERİ BİLGİLENDİRDİ

 • Diğer Haberler
ekonomik-istikrar_manset

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yaşanmakta olan koronavirüs ile ilgili gelişmeler hakkında an be an üyelerini bilgilendiriyor. Üyelerinin bu süreç ile ilgili görüş ve önerilerini almak ve bu anlamda yaşanan sıkıntılara çözüm için bir enformasyon ve dayanışma platforma oluşturan İSO, önümüzdeki günlerde her gelişmeyi https://www.iso.org.tr/ web sitesi başta olmak üzere diğer sosyal mecralarında yayınlayacak. İSO üyelerinin her türlü öneri ve düşüncelerinden haberdar olmak ve çözüm bulmak amacıyla koronahat@iso.org.tr bir e-posta adresini de oluşturdu. İSO, bugün de açıklanan ekonomik önlemler paketi “Ekonomik İstikrar Kalkanı”nın daha çok sanayiyi yakından ilgilendiren maddeleri hakkında üyelerine bilgi verdi. Bu konuyla ilgili yapılan bilgilendirme şöyle:

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI VE SANAYİMİZ

“Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri içeren “Ekonomik İstikrar Kalkanı” Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Açıklanan tedbirler kapsamında sanayimizle yakından ilgili ilgili olanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. İstanbul Sanayi Odası olarak, bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin detaylarla ilgili bakanlıklarımızla temas halinde olduğumuzu ve ayrıntıları en kısa sürede sizlerle paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız.

Ayrıca, koronavirüs salgını ile ilgili görüş, öneri ve taleplerinizi www.iso.org.tr adresli web sitemiz üzerinden ve koronahat@iso.org.tr e-posta adresinden Odamıza iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İstanbul Sanayi Odası

 1. Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecektir.
 2. Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.
 3. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.
 4. Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılacak, kredilerde öncelik, gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.
 5. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.
 6. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecektir.
 7. Asgari ücret desteği devam ettirilecektir.
 8. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecektir.
 9.  Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacaktır.
 10. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacaktır.
 11. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.”