İSO, EMOSAD ile birlikte Sanayi Sektöründe Elektrik Motorlarının Değişimi, Finansmanı ve Enerji Kazancı Hakkında Bir Online Seminer Gerçekleştirdi

  • Diğer Haberler
iso-emosad-toplanti-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği (EMOSAD) ile birlikte Sanayi Sektöründe Elektrik Motorlarının Değişimi, Finansmanı ve Enerji Kazancı ile ilgili online bir toplantı düzenledi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat ve Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gamgam’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya sektörden yoğun bir katılım oldu. Katılımcılar yapılan konuşmaların ardından sorularıyla gündemlerindeki konular ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Çözüm odaklı yaklaşımları dinledi.

Enerji arzı ve verimlilikten sektörün teşvik edilmesine, elektrik motorlarının saha dönüşümünden finansmanına kadar birçok konunun konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Canpolat, elektrik motorlarının her gelişen ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüketilen elektrikte büyük bir paya sahip olduğunu söyledi. 


İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Vehbi Canpolat

Ülkemizde sanayi elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 70’inin, toplam net elektrik tüketiminin yüzde 36’sının üç fazlı asenkron elektrik motor sistemlerinden kaynaklandığını söyleyen Canpolat, bu nedenle verimlilik ve tasarrufun sektörde birincil öncelik olması gerektiğinin altını çizerek “Ülkemizde sanayide halihazırda kullanılan ve verimsiz olarak nitelendirilen yaklaşık 4 milyon adet 7,5 kilowatt ve üzeri motorların verimli olanları ile değiştirilmesi sonucunda 34 milyar kilowattsaat elektrik tasarrufu sağlanabilecektir” dedi. 

Canpolat konuşmasında özetle şu konular üzerinde durdu: 

“Standart alçak gerilim orta boyutlu motorların en verimli modelleri yüzde 30’a kadar enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Bir motorun yirmi yıllık yaşam boyu maliyetinin yaklaşık yüzde 97’sinin elektrik maliyeti olduğu göz önüne alındığında, bir ila üç yıl arasında kendini geri ödeyen bu yatırımın biz sanayiciler için iyi bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. 

Enerji verimli motor kullanımının bir başka boyutu da çevre ile ilgilidir. Her platformda dile getirdiğimiz üzere, sanayicilerimizin karbon emisyonlarını düşürmesindeki en etkili yol “enerji verimliliği”dir. Biraz önce değindiğim çalışmada; sanayide motor dönüşümü yapıldığında yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağlanabileceği bulunmuştur.”

Enerjinin sanayimiz açısından taşıdığı önemi dikkate alarak; İstanbul Sanayi Odası olarak çizilen “İSO 2023 Enerji Yol Haritamız”a da değinen Canpolat şöyle dedi: “Bu konuyu iki boyutta ele aldık. Enerji Arzı bağlamında; sanayimizin enerji talebinin “sürekli, kaliteli, yeşil ve uygun maliyetli” enerji arzı ile karşılanması için gerekli politikaların oluşturulmasında etkin olarak yer almayı hedeflerken, “yerli, milli, yenilikçi ve yeşil” enerji sektörü oluşturulmasına katkı sağlamayı da ikinci hedefimiz olarak ortaya koyduk. 

İSO’da yeni hayata geçirilen ’Enerji Masası’ kapsamında firmalarımıza GES yatırımları konusunda ön-fizibilite desteği verecek bir yapıyı hayata geçirdik. Yine Enerji Masamız ile elektriğin tedariğinde; değişken dinamiklere sahip enerji piyasasını yakından takip etmenin getireceği avantajları üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. İSO Enerji Masası web sayfamızdan hizmetlerimizi inceleyebilir ve danışmanlık desteği için başvuruda bulunabilirsiniz”


Elektrik Motorları Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Gamgam

Daha sonra söz alan Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gamgam da şunları söyledi. 

“Ülkemizde Atatürk, Karakaya, Keban, Birecik ve Berke Barajlarını düşünecek olursanız, beş tane HES’in ekonomimize katkısı 28 milyar kilovat olmuştur. Yani 34 milyar kilovatı bir tarafta yüksek verimli motorlara, ki 7,5 kilovat ve üstü deniyor burada, geçelim derken bu beş barajımız aslında bu kaybı karşılamıyor. EMOSAD olarak 7,5 kilovat ve üstü diye bir kavramı da aslında çok kabul etmek istemiyoruz. Çünkü üretimin adetsel olarak 70’lik kısmı 7,5 kilovat ve küçük motorlardır, 30’luk kısmı büyük motorlardır. Verim artışı küçük motorda yüzde 48 iken, bu oran büyük motorda yüzde 4. Bunu küçük ve büyük diye ayırmaktan ziyade değişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 4,5 milyon adet motor diyoruz, küçük motorları da eklersek bizim tahminimiz bunun 12 milyon adetlerde olması. Ciddi bir pazar, Türkiye’de ciddi bir üretim var. EMOSAD çatısı altındaki bütün üreticiler bugün Avrupa standartlarında üretim yapan bir seviyede.1950’lerin sonundan beri ülkenin aslında motora dışa bağımlılığının önüne geçilmiş durumda. Bu da çok önemli. Sanayide kullanılıyor diyoruz ama aslında elektrik tüketiminin abone gruplarına dağıtacak olursak, sanayi, ticarethane, mesken, aydınlatma ve tarımsal sulama diye ayrıldığında, burada 2.2’lik aydınlatmayı çıkardığımız takdirde aslında her alanda elektrik motoru var”

Yapılan konuşmaların ardından verimsiz Elektrik Motorlarının IE3 ve IE4 Verimli Sınıfları ile Değiştirilmesi konusunda EMOSAD Üye İlişkileri Temsilcisi Tunç İşcan, Enerji Verimliliği Mevzuatı Kapsamında Destek Mekanizmaları konusunda da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Proje Destekler Dairesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı Mehmet Halil Ayaz katılımcıları bilgilendirdi. 

Türkiye’de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi ve Sonuçları konusunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Departmanı TEVMOT Müdürü Özge Renklidağ konuşurken, KOSGEB Elektrik Motorları Değişim Destekleri hakkında da KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sürdürülebilirlik Destekleri Müdürü Firdevs Kılıç bilgi verdi. 

Elektrik Motorlarının Saha Dönüşümünde İyi Örnekler hakkında Arçelik Tedarikçi Gelişim ve Dijital Dönüşüm Direktörü Ömer Faruk Özer konuştu. Sökterdeki finansman imkanları ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında ise Finansal Kurumlar Birliği Direktörü Janin Ersöz ile yine Finansal Kurumlar Birliği’nden Özcan Aydoğan katılımcılara bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından online toplantı katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.