İSO Sürdürülebilirlik Günleri’nde Döngüsel Ekonomi Web Semineri Yapıldı

  • Diğer Haberler
manset-sürdürülebilirlik-02

İSO Sürdürülebilirlik Günleri çerçevesinde yapılan web seminerleri 27 Ekim 2020’de Döngüsel Ekonomi başlığında yapılan oturumla devam etti. REC Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Çevre Danışmanı Onur Akpulat’ın konuk olduğu seminerde güncel bir paradigma olan “döngüsel ekonomi” ele alındı. Küresel sürdürülebilirlik baskılarını azaltmaya yardımcı olacak umut verici bir yaklaşım olarak görülen döngüsel ekonominin bir ekonomi modeli olarak ciddi sonuçları olacak sosyal fırsatlarından bahsedildi.

Akpulat seminerde ileri teknoloji alanlarında ve yerelde yaratacağı istihdamın gelişmekte olan ülkelerdeki gibi güce dayalı istihdamdan öte bir değer yaratacağını söyledi. Döngüsel ekonominin iş modelleri arasında yer alan atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve tamir edilmesinin yeni iş alanlarının açılması anlamına geldiğine dikkat çeken Akpulat, üretilen üründeki aynı miktarda malzemeye iki, üç ya da dördüncü kez yaşam hakkı tanınmasıyla aynı üründeki kar marjının artacağına dikkat çekti.

Sunumun ardından izleyicilerden gelen sorular REC Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Çevre Danışmanı Onur Akpulat tarafından yanıtlandı.