İSO ve Sanayi Bakanlığı İşbirliğiyle, AR-GE Reform Paketi Sanayicilere Anlatıldı

 • Diğer Haberler
arge-bilgilendirme-toplantisi-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen toplantıda, yeni yürürlüğe giren AR-GE reform paketinin ayrıntıları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından sanayicilere anlatıldı. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısında Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ünal ve Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden Uzman Serdar Benli yeni paketin getirdiği yenilikleri katılımcılara aktardı.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Uzmanı Serdar Benli
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Uzmanı Serdar Benli

Serdar Benli yaptığı sunumda yürürlüğe giren yeni AR-GE teşvik paketinde yer alan kanunlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Benli, AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payının yüzde 1,01 olduğunu, 2023’te ise bu rakamı yüzde 3’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. AR-GE paketinin bir diğer amacının da araştırma personellerinin sayısını artırmak olduklarını kaydeden Benli, şu an 115 bin olan tam zamanlı araştırmacı sayısını 2023’te 300 bine çıkarmak istediklerini vurguladı.

İSO ve Sanayi Bakanlığı İşbirliğiyle, AR-GE Reform Paketi Sanayicilere Anlatıldı 01

AR-GE reform paketinin hem pek çok yenilik getirdiğini hem de mevcut teşvikleri genişlettiğini ifade eden Benli, amaçlarını şöyle özetledi: Tasarım faaliyetlerini desteklemek, AR-GE yatırımlarını özendirmek, nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak, AR-GE personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak, AR-GE faaliyetlerini ticarileştirme, teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, AR-GE ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek.

Serdar Benli’nin sunumunda AR-GE reform paketi ile ilgili öne çıkan başlıklar şu şekilde yer aldı:

 • Tasarım Merkezleri’nin AR-GE Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması,
 • AR-GE ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, AR-GE ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerin de vergi indiriminden yararlandırılması,
 • AR-GE Merkezi kurmak için gerekli AR-GE personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi,
 • AR-GE Merkezleri’nde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına devlet tarafından karşılanması,
 • Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması,
 • AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi,
 • TGB’ler ile AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına alınması,
 • Öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak AR-GE yapılarının tesis edilmesi. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde kira üst limitlerinin gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenmesi,
 • KOSGEB temsilcisinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulu’nda yer alması sağlanarak sanayi ve üniversite potansiyelinin yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin kurulmasının sağlanması,
 • Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yapı uygulama projelerinin onayı ile ruhsat ve izin işlemlerinin OSB idaresince gerçekleşmesinin sağlanması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bölge yönetici şirketi mülkiyetindeki taşınmazların emlak vergisinden muaf tutulması,
 • Kurulmasından 3 yıl süre geçmesine rağmen mücbir sebepler dışında herhangi bir faaliyette bulunmaya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin hükmi şahsiyetlerinin sona erdirilmesi,
 • AR-GE ve tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisnası oranlarının artırılması,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nde çalıştırılacak yabancı uyruklu AR-GE ve tasarım personelinin istihdamının kolaylaştırılması,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan ve/veya Teknogirişim sermayesi desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi,
 • 100.000 TL’lik Teknogirişim sermayesi desteğinin 500.000 TL’ye kadar artırılması. Mezuniyet sonrası 5 yıl olan başvuru süresinin 10 yıla çıkarılması,
 • Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi,
 • Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaması, öğretim üyesine yüzde 85’inin ödenmesi, AR-GE projelerini değerlendiren hakemlerin ücretlerinin artırılması,
 • Öğretim üyelerinin AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nde kısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması,
 • AR-GE ürünleri için iş bitirme belgesi yerine geçen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’nin kapsamının genişletilmesi,
 • Bakanlık tarafından yürütülen destek programlarının bağlı ve ilgili kuruluşlara devredilerek benzer programlar arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanması,
 • Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin önerileri doğrultusunda belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerinin geri ödemesiz olarak desteklenebilmesi.
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ünal
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Mehmet Ünal

Sonrasında konuşan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ünal, Türkiye’nin ihracatında kilogram başına değeri 1,67 dolardan 3-4 dolar seviyesine çıkarması gerektiğini söyledi. Ünal, sanayicilere seslenerek kendilerine her türlü desteği vermenin kendilerinin görevi olduğunu ekledi. AR-GE reform paketini ilgili kesimlere giderek anlattıklarını belirten Ünal, kanunun ardından yapılacak ikincil mevzuat çalışmalarında paydaşların katkısından faydalanacaklarını ifade etti. AR-GE’yi dört duvar dışına taşımak istediklerine işaret eden Mehmet Ünal, yönetmeliklerin basit ve anlaşılır yapılmasını ve sanayicinin işini kolaylaştırmak istediklerini kaydetti.

Soru cevap bölümünde ise sanayiciler AR-GE reform paketi ile ilgili soruları konuklara yöneltti. Sanayiciler özellikle AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nin tanımı, verilen teşviklerin Maliye Bakanlığı ile koordine şekilde hayata geçirilmesi ve KOBİ’Lerin bu teşviklerden nasıl faydalanacağına yönelik sorular yöneltti.