İstanbul Sanayi Odası, İSTKA Programı Kapsamında Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi Düzenledi

  • Diğer Haberler
dijital-dönüsüm-02


İstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayide rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla değer yaratmak amacıyla sanayicilere yönelik “Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi” düzenlendi. Online ortamda gerçekleşen zirvede dört oturumda dijital dönüşüm konunun uzmanları tarafından bütün yönleriyle ele alındı, sanayicilerden yine online olarak gelen sorular yanıtlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen İSO – Sanayide Dijital Dönüşüm Projesi ile İSO üyelerinin Dijital Dönüşüm yol haritalarını çıkararak sanayinin rekabet gücünü arttırmak ve ülke ekonomisine daha fazla değer yaratmak amaçlanıyor. Proje kapsamında 20 Ekim 2020 tarihinde dijital ortamda dijital dönüşüm konusunda önde gelen uzmanların katılımıyla Sanayide Dijital Dönüşüm Zirvesi düzenlendi.

İSO Genel Sekreteri Haktan Akın ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen’in açılış konuşması ve İSO Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Dolgan’ın İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi proje sunumu ile başlayan etkinlikte ilk olarak, UiPath EECIS Bölgesi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, “Dijital Teknolojiler Dünyamızı Nasıl Değiştiriyor?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Ardından Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapılan Dijital Dönüşüm ve Yeni Ufuklar başlıklı panelde Çalık Digital Yönetim Kurulu Başkanı Galip Tözge, GE Digital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran, Şölen CEO’su Elif Çoban ve Borçelik CDO & CTO’su Mustafa Ayhan; yaşadıkları tecrübeler ışığında dijitalleşmenin geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

Sonrasında Dijital Çağda Yeteneğin Dönüşümü başlıklı panel EGON ZEHNDER Yönetici Ortağı Murat Yeşildere’nin moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde konuşan Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, Panelist, Danışman, Yazar ve Bağımsız YK Üyesi İdil Türkmenoğlu, Ford Otosan CDO’su Hayriye Karadeniz ve LC Waikiki İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Denizhan; insan kaynaklarının dijital çağda nasıl dönüştüğünü anlattı.

The Mindstone Blockchain Labs Kurucu Ortağı Tansel Kaya ise “Sanayi’de Yeni Oyun Kurucu: Blockchain Uygulamaları” başlıklı konuşmasında yeni gelişen Blockchain teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Sanayide Dijital Dönüşümün Kilometre Taşları başlıklı panel ise İSO Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi Yöneticisi Reyhan Özdemir’in moderasyonunda yapıldı. Panelde Robo Otomasyon Genel Müdürü Haluk Özcan, Entek Otomasyon Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özkan Dibek, İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Tuncer Hatunoğlu, Thread in Motion Kurucu Ortağı Kadir Demircioğlu ve Canias ERP Genel Müdürü Dr. Hakan Özkara; sanayide dijitalleşmenin farklı aşamalarını dinleyicilere açıkladı.

Etkinliğin son paneli Çalık Digital Teknoloji Direktörü Umut Ceyhan’ın moderatörlüğünde İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi – Başarı Hikayeleri ve İstanbul Bölgesi Dijital Olgunluk Analizi Sonuçları başlığıyla gerçekleşti. Çalık Digital Toplam Verimli Yönetim Uzmanı Murat Seymen, İstanbul Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Uzmanı Uğur Can Topçu, İkizler Aydınlatma Yönetici Ortağı Banu Akın Ayhan ve Fakir Nilco Saruhan Kimya Fabrika Müdürü Kutluay Kabadayı, İSO Sanayide Dijital Dönüşüm Ofisi’nin başarılarını dinleyicilerle paylaştı.