İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 17 MART’TAN İTİBAREN 2 AY SÜREYLE UZATILDI

  • Diğer Haberler
isten-cikarma-yasagi-01

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

“İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle 25. maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek.

17 Mart 2021 tarihinden itibaren iki aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.”

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf