KOSGEB’DEN KOBİ’LERE YATIRIM, İŞLETME SERMAYESİ VE İHRACATA YÖNELİK TÜRK LİRASI VEYA DÖVİZ CİNSİNDEN KREDİLERDE FAİZ DESTEĞİ

  • Diğer Haberler
kosgepten-kobilere-yatırım-01

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, sektörel veya ölçek niteliklerini kendisi belirleyerek, finansman sorunlarının çözümüne yönelik bir destek paketi hazırladı. Buna göre işletmelerin yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullanacakları kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından desteklenecek. İSO bu konuyla ilgili üyelerine şu bilgilendirmeyi yaptı:

 “22/3/2004 tarihli, 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Karara göre:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla, finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullanacakları kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından desteklenecektir.

KOSGEB’in bankalar ile düzenleyeceği protokoller çerçevesinde, bankaların uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehine olacak şekilde KOSGEB ve Bankalar ile müştereken belirlenecek ve bankalar, belirlenenler dışında KOBİ’lerden masraf veya komisyon almayacaklardır.

Yatırım ve işletme sermayesi kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredisi ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılacak olup, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin üst limiti daha önce yıllık 300.000 TL’den yıllık 3.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Kullandırılacak kredilerin vade üst limiti 48 aydan 60 aya çıkarılmıştır. Faiz oranı günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecektir. Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenecektir.

KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecektir.