KREDİ KEFALETİ BAŞVURUSUNDA BULUNMA ŞARTLARI VE KEFALET LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

  • Diğer Haberler
kredi-kefaleti-01

"Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kredi Kefaleti başvurularında bulunma şartlarına ve kefalet limitlerine ilişkin değişiklikleri kapsayan karar ile ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayicileri bilgilendirdi. İSO’nun üyelerine yaptığı duyuru şöyle:

“30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda yer verilenler önem arz etmektedir:

  • Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 90. maddesinin 6. fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır.
  • Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.
  • Kararın 4. maddesinin 2. fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar, KOBİ'ler için 25 milyon TL'den 50 milyon TL'ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL'den 350 milyon TL'ye artırılmıştır.
  • Kararın 4. maddesinin 2. fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL'den, 500 milyar TL'ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katına çıkmıştır.