Manuel Olarak Alınan “Çalışma İzin Görev Belgesi”nin Geçerlilik Süresi 7 Mayıs 2021 Cuma Günü Saat 24:00’a Kadar Uzatıldı

  • Diğer Haberler
gorev-belgesi-uzatma-01

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), E-devlet platformundan çalışanın görev kağıdı üretmesindeki güçlükler ve zaman kısıtı gibi hususlar nedeniyle manuel düzenlenen belgelerin geçerlilik sürelerinin uzatılması konusunda İçişleri Bakanlığı nezdinde yaptığı girişim karşılık buldu. Manuel alınan belgelerin süreleri 7 Mayıs 2021 Cuma gününe kadar uzatıldı. İSO, bu konuda üyelerine şu duyuruyu yaptı: 

“Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma döneminde imalat ve üretim sektörü kısıtlamalardan muaf tutulmuş olup imalat sektörünün bu sürede çalışmaya devam edebilmesi için çalışanlar için görev belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilmişti. 

Görev Belgeleri başvuruları ise e-devlet platformunda İçişleri Bakanlığı’nın e-başvuru sistemi üzerinden çalışan tarafından yapılmaktaydı. Ayrıca e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda manuel olarak da görev belgesi düzenlenmesine imkan tanınmış ve manuel düzenlenen belgelerin geçerlilik süresi 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24:00’a kadar kısıtlı tutulmuştu.

E-devlet platformundan çalışanın görev kağıdı üretmesindeki güçlükler ve zaman kısıtı gibi hususlar konusunda Odamızca İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve manuel düzenlenen belgelerin geçerlilik sürelerinin uzatılması talep edilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ekte yer alan 02.05.2021 tarih ve E-89780865-153-7815 sayılı Genelge ile, manuel olarak düzenlenen “çalışma izin görev belgesi”nin geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cumagünü saat 24:00’a kadar uzatılmıştır.”

(7815) - Görev Belgesi Hakkında Attach