SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞABİLECEK SANAYİ FİRMALARI İSTANBUL VALİLİĞİ’NE BAŞVURU YAPABİLİR

  • Diğer Haberler
sokaga-çıkmada-çalısaçak-firmalar-01

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince, genelge kapsamında yer almadığı halde faaliyetlerine devam etme zorunluluğunda olan şirketler, İstanbul Valiliğinin açtığı elektronik adrese başvuruda bulunarak izin alabilecekler. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) konuyla ilgili üyelerine yaptığı duyuru şöyle:

“İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinde uygulanacak olan sokağa çıkma esasları belirlenmişti.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Odamıza bugün gelen yazıda; Genelge kapsamında yer almadığı halde, ihracat bağlantı ve taahhüdü olan firmalar, faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak imalat sanayi firmaları ile faaliyetlerine devam eden sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların sokağa çıkma yasağı olan günlerde faaliyetlerine devam edebilmeleri için, İstanbul Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün stmistanbulil@sanayi.gov.tr adresine elektronik ortamda müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruda; müracaat dilekçesi, sanayi sicil belgeleri ile ihracat siparişlerini gösterir herhangi bir belgenin (sipariş mektubu, sözleşme, proforma fatura vb) belirtilen e-posta adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurular İstanbul Valiliği tarafından değerlendirilecektir.”