Ticaret Bakanlığı Ev Sahipliğinde Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

  • Diğer Haberler
ab-yesil-mutabakat-02

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında kaydedilen gelişmelere ilişkin bir durum değerlendirmesi yapmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ev sahipliğinde yapılan toplantıya İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir de katılarak, İSO’nun bu alanda yaptığı çalışmaları aktardı.

Ticaret Bakanlığı’nın Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı’na Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Safa Uslu da katılarak birer konuşma yaparken, Dışişleri, Enerji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından da katılımcılar tarafından bakanl��klarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışma gurubu toplantısına ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TİMB) Başkan Vekili Süheyla Çebi Karahan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi M. Altuğ Karataş, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (Deik) Türkiye – Danimarka İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi M. Selim Güven katıldı.


Ticaret Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Mustafa Tuzcu

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, iklim değişikliği ve karbon nötr hedefinde önemli adımlar atmaya devam edildiğini söyledi. Paris Antlaşması kapsamında ulusal katkı beyanını daha iddialı olarak güncelleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tuzcu, iklim kanunu, ticarette emisyon sınırlaması gibi önemli politik araçlar üzerinde de çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye’nin büyük ticaret ortaklarından biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) hayata geçirmeye hazırlandığı sınırda karbon takip mekanizmasının, Türk şirketlerin ticaretini doğrudan etkileyeceğini ve bunun önüne geçmek adına bakanlık olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Türk ekonomisinin üretim ve ticaret rekabetini korumak adına, yeşil dönüşüm konusunda AB ile yakın iletişim halinde olduklarına vurgu yapan Tuzcu, döngüsel ekonomiye geçişi sağlamak adına devlet teşviklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların diğer ilgili bakanlıklarla sürdüğünü söyledi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Murat Zaman

Çalışma Grubu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman da yeşil finansman çalışmalarının STK ve BDDK sorumluluğunda yürütüldüğünü söyledi. Bakanlık olarak yeşil dönüşüm ve uluslararası finansmana erişim konusunda çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirten Zaman, ormanların, denizlerin korunması, sürdürülebilir tarım ve enerji alanlarında Dünya Bankası başta olmak üzere ilgili kuruluşlarla istişare içerisinde olduklarına vurgu yaptı.


Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Ebubekir Gizligider

Toplantıda söz alan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise bakanlığın 3 başlık altında toplam 24 adet sürdürülebilir tarım çalışma grubu kurduklarını söyledi. Çalışma grubu toplantılarını bir fırsat olarak ele aldıklarına değinen Gizligider STK, özel sektör, üniversite ve diğer bakanlıklar olarak ortak bir hedefte yürüdüklerini belirtti. Yeşil dönüşüm konusunun sadece devlet kurumlarının değil, özel sektöründe içerisinde olması gereken bir hareket olduğunun altını çizen Gizligider, topyekün bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Ömer Fatih Sayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan toplantıda yaptığı konuşmada, emisyon ticareti sitesi, sıfır emisyon ulaşım araçları, kombine taşımacılığın geliştirilmesi, demir yolu trafiğinin artırılması, sürdürülebilir yakıtların ve ilgili altyapının yaygınlaştırılması için yoğun olarak çalıştıklarını söyledi. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planını, karbon nötr doğrultusunda planladıklarını belirten Sayan, yatırımlarını rasyonel ve matematiksel model ile önceliklendirmiş olduklarına vurgu yaptı. Havaalanı sayılarını artırmaya devam edeceklerini belirten Sayan, hava yolu sektörü için emisyon izleme raporlama ve doğrulama altyapısı üzerinde çalıştıklarını belirtti.


Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkan
Yardımcısı Safa Uslu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Safa Uslu da yaptığı konuşmada yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin birbirinden ayrı tutulamayacak iki kavram olduğunu söyledi. TÜBİTAK ile çalışmanın içerisinde olduklarını belirten Uslu, plastik, çimento, alüminyum gibi sektörlerde karbon emisyonun azaltılması için bir alt iktisat çalışma grubu kurduklarını söyledi. Dijital dönüşümü, yeşil mutabakatı uygulama konusunda bir çözüm aracı ve bir metodoloji gibi elen alınması gerektiğine vurgu yapan Uslu, dijital dönüşümün önemine dikkat çekti.


İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sürdürülebilirlik Platformu
Başkanı Mustafa Tacir 

Toplantıda bir konuşma yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Mustafa Tacir de bu alanda yaptıkları kurumsal çalışmaları şu şekilde özetledi: “İklim değişikliği ve yarattığı olumsuz etkiler çerçevesinde tüm sektörler için yeşil dönüşümün bir gereklilik halini aldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda sanayicilerin oluşturacağı sürdürülebilirlik stratejilerinin önemi de gittikçe artıyor. Biliyorsunuz ki AB’nin de dahil olduğu küresel düzeyde yeni bir düzenin kurulması söz konusu. Bu nedenle Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının üretim kapasitelerinden bağımsız sürdürülebilir kalkınma anlayışını iş modellerinin bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Ülkemiz açısından da esas olan sürecin parçası olabilmek için sanayiden kamuya finanstan bireylere elimizden geleni yapmak. Bu kapsamda 2021’den itibaren önemli gelişmelerin yaşandığını, ülkemizde bu alandaki farkındalığın, düzenlemelerin ve çalışmaların devletin en üst kademelerinden itibaren başladığını memnuniyetle görüyoruz. Başta Paris İklim Anlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması ve 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefinin belirlenmesini ülkemizin vizyonu ortaya koyması adına atılan en önemli adım olarak görüyoruz.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından toplantıda söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TİMB) Başkan Vekili Süheyla Çebi Karahan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi M. Altuğ Karataş, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (Deik) Türkiye – Danimarka İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi M. Selim Güven, kurumlarının yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.