Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Yapıldı

  • Diğer Haberler
türkiye-birleşik-02

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) Türkiye ile imzaladı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 25 yıllık Gümrük Birliği geçmişi olduğunu, Ocak 2020 itibarıyla Brexit süreciyle beraber Birleşik Krallık'ın Gümrük Birliği'nden ayrıldığını ve yıl sonuna kadar geçiş süreci tanındığını söyleyerek, Türkiye'nin 1 Ocak 2021 itibarıyla Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği anlaşmasından gelen birlikteliğinin biteceğini anlattı.

Bu anlaşmayı imzalayarak iş insanlarının, ihracatçının 25 yıllık kazandığı haklarda bir kayba sebep olmaması yönünde bir alt zemin hazırlamış olduklarını ifade eden Pekcan, bunu, anlaşmanın kapsamını genişletmek üzere bir ilk adım olarak gördüklerini kaydetti.

29 Aralık 2020 tarihinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşma, Birleşik Krallık'ın AB ile ticaret anlaşmasına varması sonrasındaki ilk serbest ticaret anlaşması özelliğini taşıyor. Birleşik Krallık ile Türkiye ticaretinde Türkiye'nin aleyhine yaşanabilecek 2.4 milyar dolarlık olası bir zararı ortadan kaldıran anlaşmanın temel unsurları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Anlaşma, iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçlamakta; ticaretin Brexit öncesi koşullarda yani Gümrük Birliği'nde olduğu gibi tarife ve kotasız devamına imkan sağlamaktadır.
  • Anlaşma Türkiye’nin tüm sanayi ve tarım ürünlerini içermektedir.
  • Anlaşma içeriği 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve süre kaybı yaşanmayacaktır.
  • Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için TBMM’nin onayı gerekmektedir. Türkiye’de bu resmi onay süreci tamamlanana kadar Birleşik Krallık ile ticaretini gerçekleştirecek olan firmalarımızın gümrüklerde teminat mektubu ile işlem yapması beklenmektedir.
  • Bunun yanında anlaşmada, iki ülkenin önümüzdeki 2 yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsamasına yönelik olarak tekrar görüşmelerini öngören bir hüküm de bulunmaktadır. Böylece ikinci aşamada Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiyi yatırım ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacaktır.
  • Bu yolla, var olan anlaşmanın derin ve kapsamlı bir ticaret anlaşmasına dönüşmesi ve iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha kapsamlı hale gelmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu durum nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık’a yapılan ihracatlarda MEDOS sisteminde A.TR Dolaşım Belgesi ile EUR.1/EUR.MED dolaşım belgelerinin düzenlenmesine izin verilmeyecek olup, ilgili ülkeye ihracat yapılması halinde sadece Menşe Şahadetnamesi düzenlenecektir.

Ayrıca, BREXIT bağlamında Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı ekte bulunmaktadır.

BİRLEŞİK KRALLIK İLE İHRACATIMIZ ve İTHALATIMIZ

Türkiye’nin çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık, dış ticarette fazla verdiğimiz, ihracatımızı sürekli artırdığımız gelişmiş ülkelerden biridir. Dünyanın 6. büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık ile Türkiye’nin ticareti 2019 yılında 16.3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2020 yılının ilk on ayında ise Covid-19 koşullarına rağmen Birleşik Krallık'a yaklaşık 9 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

Türkiye-Birleşik Krallık Dış Ticaretinin Seyri (Milyar $)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge
2018 11.11 7.45 18.56 3.66
2019 10.87 5.43 16.3 5.44
2020 (Ocak - Ekim) 8.8 4.4 13.1 4.4

Kaynak: TÜİK

Başlıca Ürünler İtibarı ile İhracatımız: Otomotiv ana ve yan sanayi, örme giyim eşyası ve aksesuarları, elektrikli ve elektriksiz makine ve cihazlar, mücevherat, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları, demir ve çelik, plastik ve plastikten mamul eşya, kağıt ve karton, meyveler ve kabuklu yemişler Birleşik Krallık’a ihracatımızda öne çıkan başlıca ürün gruplarıdır.

Başlıca Ürünler İtibari ile İthalat: Birleşik Krallık’tan ithalatta ise elektrikli ve elektriksiz makine ve cihazlar, altın, demir ve çelik, otomotiv ana ve yan sanayi, ilaçlar, plastik ve plastikten mamul eşya, organik kimyasallar, optik cihazlar ve tıbbi aletler öne çıkan ürün gruplarıdır.

Türkiye-Birleşik Krallık İhracatında Başlıca Ürünler

Türkiye-Birleşik Krallık İthalatında Başlıca Ürünler

Brexit Sıkça Sorulan Sorular Attach