UZAKTAN ÇALIŞMANIN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

 • Diğer Haberler
uzaktan-calisma-01

Pandemi sürecinde tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de çalışma hayatına giren uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Yönetmelikle uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlenmesinin yanında uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlendi.
 • Yönetmelikle düzenleme yapılan başlıklar:
 • Sözleşmenin şekil ve içeriği
 • Malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı
 • Üretim maliyetlerinin karşılanması
 • Çalışma süresinin belirlenmesi
 • İletişim
 • Verilerin korunması
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması
 • Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler
 • Uzaktan çalışmaya geçiş

Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm