15. Sanayi Kongresi'nde Sürdürülebilirlik, “Başka Türlü Mümkün” Temasıyla Ele Alınacak

  • Etkinlikler
kongre-basin-toplantisi-06

İstanbul Sanayi Odası (İSO), başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri de içeren yeni bir dünya düzeninin oluşmasından hareketle bu yıl vizyonuna aldığı “Sürdürülebilirlik” ile ilgili öncü adımlarını sürdürüyor.

İSO, bu kapsamda Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl ara verdiği Sanayi Kongresini bu yıl “Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” temasıyla 7 Aralık tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.

İSO 15. Sanayi Kongresine ilişkin tüm detaylar, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Odakule’de düzenlenen ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Kongresi Program Komitesi Başkanı Mustafa Tacir’in de katıldığı basın toplantısı ile paylaşıldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son yıllarda geleneksel kongrelerden ayrıştırmaya çalıştıkları ve “yeni nesil” olarak nitelendirilen interaktif sanayi kongresine sayılı günler kaldığına işaret ederek “13. Sanayi Kongremizden bu yana, kongrelerimizi “yeni nesil” bir anlayışla ve interaktif olarak, “birlikte yaratmak” ve “işbirliği” kavramları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yılki 15. Sanayi kongremize de son iki kongremizin adeta devamı olan bu ruh ve heyecanla hazırlandık. 13. Sanayi Kongremizi “Vasatlıktan Çıkış İçin İnsan ve Kültür – Geleceği Beraber Kuralım” temasıyla, 14 Sanayi Kongremizi ise "Yerli Ama Evrensel, Bugün Ama Gelecek" temasıyla yapmıştık. Bu yıl gerçekleştireceğimiz kongremizi de “gelecek” temasına uyumlu ve bu iki kongreyi tamamlayacak şekilde; “Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” teması ile gerçekleştireceğiz. Kongremizin ana teması olan sürdürülebilirliğin geleceğimiz adına ne kadar önemli olduğunu İSO olarak bundan üç yıl önce de 2019 yılındaki Sanayi Kongremizde net bir şekilde ortaya koymuştuk. O kongremizin oturumlarından birinin adı “Nasıl Sürdürülebilirlik”ti. 2019 yılında yanıtını aradığımız o sorular, bugün de geçerliliğini koruyor. Bu nedenle bu kongremizin sadece bir oturumunu değil, bütün temasını insanlık için artık göz ardı edilmemesi gereken Sürdürülebilirlik olarak seçtik. Çünkü insanlığın; ekonomi, sosyal hayat ve doğanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha deneyimlediğimiz kritik günlerden geçiyoruz” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Kömürü azaltma kararı, üretimi ve ticareti etkileyecek

Son yıllarda dünya liderlerini bir araya getiren zirvelerin en önemli konusunun küresel ısınma ve iklim krizi olduğunu belirten Bahçıvan “En son Roma’da gerçekleşen G20 zirvesinin de gündemini bu konu belirlerken İngiltere’nin ev sahipliğinde Glasgow’da geçen hafta gerçekleşen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda da (COP26) çetin müzakerelere tanıklık ettik. Dünyanın dört bir yanından karar alıcıların katıldığı zirvede 1,5 derece hedefine ulaşabilmek için neler yapılabileceği konuşuldu ve çeşitli taahhütlerde bulunuldu. İki hafta süren yoğun müzakereler sonunda COP tarihinde ilk defa kömür kullanımını aşamalı olarak azaltma kararının kabul edilmesi uluslararası camiada yeterli bulunmasa da önümüzdeki dönemde üretimi ve dolayısıyla ticareti küresel boyutta etkileyecek kritik ve önemli bir karardır” diye konuştu. Pandemi sürecinin küresel sorunların çözümünün yine küresel bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğini hızla anlamamızı sağladığını, başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri de içeren yeni bir dünya düzeni oluştuğunu da dile getiren Bahçıvan, “İSO olarak bu zorlu süreçte nitelikli ve sürdürülebilir üretime dayalı ekonomiye önem verirken, çalışmalarımızı ve projelerimizi; ülkemizin güçlü bir endüstri ülkesi olması hedefiyle yürütüyoruz. Geçmiş kongrelerimizde olduğu gibi, sanayicinin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek dünyadaki son gelişmeleri ve trendleri küresel düzeyde tartışacağı bu kongremiz de bu hedefe bir katkı olarak değerlendirilmeli” dedi.

İSO Çevre Şubesini 80’li yıllarda kurdu

Sanayiciler olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizen Bahçıvan “Bu konuda sadece bugün değil, çok geçmişten gelen bir sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz. İSO 1980’li yıllarda, çevre bilincinin Türkiye’de henüz çok güçlü olmadığı dönemlerde, Çevre Şubesi’ni kurarak bu konudaki duyarlılığını zaten ortaya koymuştu. Geçtiğimiz yılın gündemi ise; pandemiyle birlikte yaşamak, pandemiyle birlikte çalışmak, pandeminin üstünden gelmek boyutlarından oluşan bir gündemdi. Geçen yılın sonlarına doğru pandemi gerçeğine artık biraz daha alışıp görece bağışıklık kazandıktan sonra, bizi orta vadede bekleyen en önemli konunun sürdürülebilirlik olacağı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle sanayinin, yaşanmakta olan küresel ısınma ve buna bağlı gerçekleşen iklim değişikliklerinden en yoğun etkilenen ve bu konuda en büyük sorumluluğu alması gereken sektör olması gerektiğini düşünüyoruz. İSO olarak harekete geçerek; 2021 yılını sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturabilmek adına yeni bir dönemin başlangıcı olarak belirlememizin nedeni de işte buydu. Bunun için öncelikle organizasyon yapımızda bir değişim yaptık. İSO’da Sürdürülebilirlik Şubesi adı altında bağımsız bir bölüm kurduk. Bu bölümün en büyük özelliği tekil olarak çalışmasının yanında, diğer tüm şubelerimizle de entegre olabilecek katılımcı bir çalışma modelini hayata geçirmesi oldu. Bu kapsamda 2021 yılı boyunca birçok faaliyetimiz oldu. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi; Döngüsel Ekonomi, İşin Geleceği, Güvenli Çalışma Ortamı ve Sürdürülebilir Finans olmak üzere belirlediğimiz beş tematik alanda yıl boyunca çeşitli faaliyetler ve farkındalık çalışmaları yürüttük, eğitimler düzenledik. Keza, Akademisyenler, Gazeteciler, Sanayiciler ve STK önderlerinden oluşan “İSO Sürdürülebilirlik Platformu”nun da çok önemli çalışmaları oluyor. İşte 15. Sanayi Kongremizin temasını bu önemli konuya ayırarak “Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” dememizin nedeni bu” dedi.

Yirmi genç, Yeni Neslin Çağrısı ile Kongre Sonuç Bildirgesi hazırlayacak

“Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” temasıyla iş dünyasından sivil topluma, akademisyenlerden öğrencilere ve karar alıcılara tüm paydaşları 15. Sanayi Kongresi'nde Yine Birlikte, Yeni Dünyayı, Yeniden Tasarlıyoruz çağrısına katılmaya davet eden İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, şu bilgileri paylaştı: 

“İnteraktif kongremizde, konularında uzman ve saygın uluslararası isimleri Türkiye kamuoyu ile buluşturacağız. 15. Sanayi Kongresi'nde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ve sürdürülebilir iş ve sürdürülebilir sermaye alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Thinkers50 üyesi, G20, G7 ve COP23'ün uluslararası sesi, ödüllü yazar Marga Hoek’i ağırlayacağız. Sanayide sürdürülebilir dönüşümün ele alınacağı paneller, temiz üretim, dijitalleşme, işin geleceği ve sürdürülebilir finans başlıklarında serbest kürsü çalıştayları ve sürdürülebilirlik performans göstergeleri, kurumsal karbon ayak izi, enerji verimliliği ve inovasyon konularında sürdürülebilirlik 101 eğitimleri yer alacak. Kongremizde sosyal medya araçları da çok etkin bir şekilde kullanılacak ve kongrenin tüm etkinlikleri, gün boyunca bu mecralarda kamuoyuna eş zamanlı olarak aktarılacak. Bu kongremizde, geçen yıllarda olduğu gibi klasik bir kongre sonuç bildirgemiz olmayacak. Kongre boyunca bizimle birlikte olacak 20 genç arkadaşımız, kongremizi takip ederek ele alınan konular ile kendi yorum ve değerlendirmelerinden oluşan “Yeni Neslin Çağrısı” adıyla bir Kongre Sonuç Bildirgesi hazırlayacaklar. Genç arkadaşlarımızın yazacağı bu kongre sonuç bildirgesiyle İSO olarak tarihe bir not daha düşmeyi hedefliyoruz.”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, konuşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.