Enerji Verimliliği 2018 Zirvesi, ENIPE Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

  • Etkinlikler
enerji-verimliligi-zirvesi-01

“Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” temasıyla gerçekleştirilen ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi, kapılarını ziyaretçilere açtı. 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan etkinlik İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Enerji Verimliliği Derneği işbirliği ile gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) da destek verdiği Fuara İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın da katıldığı etkinlikte İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Kemal Akar da bulundu. Açılış töreni öncesinde Enerji Verimliliği Derneği Başkanı olarak, bu fuarın düzenlenmesinde büyük emeği geçen ve kısa bir süre önce kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar hakkında kısa bir film gösterimi yapıldı. Etkinliğin açılışına katılan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasının başında İTO Başkanı Çağlar’a emeklerinden dolayı teşekkür etti ve rahmetle andı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Konuşmasında “Bizler enerji verimliliğini büyük bir yerli enerji kaynağı olarak görüyoruz. Verimlilik bizler için katlanmamız gereken bir bedel değil, çevresel ve ekonomik bir kazançtır” diyen Erdal Bahçıvan, enerji verimliliğinin üretim miktarını ve kalitesini düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı engellemeden tüketilen enerji miktarını düşürmek şeklinde tanımladı. Bahçıvan, başka bir deyişle enerji verimliliğinin aslında en ucuz enerji kaynağı olduğunu söyledi. Bahçıvan, kaynakların kıt olduğu ve hızla tükendiği dünyamızda, enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabetçiliğin en temel unsurlarından birisi olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaştırılması doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Bahçıvan, 2007’de çıkan enerji verimliliği yasasını takiben enerji verimliliğine ağırlık veren bir yapılanmanın sağlanmasının ve bu etkinliğin de kapsamında olan “Binalarda Enerji Verimliliği” çalışması gibi hem farkındalık artırmaya hem de uygulamaya yönelik projelerin yürütülmesinin bu çalışmalardan bazıları olduğunu anlattı.

Enerji Verimliliği 2018 Zirvesi, ENIPE Kapılarını Ziyaretçilere Açtı 01

Kamu kesimi bu konuda somut eylemler ortaya koyarken, sanayicilere de büyük görev düştüğünü belirten Bahçıvan, enerji verimli bir üretim yapmanın, enerjiyi tasarruflu kullanan teknolojilerden faydalanarak üretim sürecini en verimli hale getirmenin bir ilk adım olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Enerjiyi daha verimli tüketen ürünler üretmeye önem vermeleri gerektiğini dile getiren Bahçıvan, verimli enerji tüketiminin gündelik bir alışkanlığa dönüşmesini sağlamanın belki de en çok kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliğinin sadece elektrik enerjisinin bir girdi olarak azaltılmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bahçıvan, üretim mekanında kullanılan her tür enerjinin mümkün olduğunca elektrik kaynağına başvurulmadan, doğal ve yerinde çözümlerle sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Atık enerjilerin, yani bir defa kullanıldıktan sonra genellikle ısı kaybıyla sarf olan enerjinin çeşitli alanlarda yeniden değerlendirilmesini sağlayabileceklerine işaret eden Bahçıvan, böyle bir bilinçle hareket eden firmaların artmakta olduğunu görmenin sevindirici olduğuna değindi. 

Bahçıvan, enerji sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması, enerji üretiminin, iletim ve dağıtım altyapısının “akıllı şebeke" kavramı ile bütünleşmesi ve sanayi üretiminde yeni teknolojilerin devreye girmesi nedeniyle, enerjinin artık geleceğe dönük bir bakış açısıyla düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Bahçıvan, sanayiciler olarak kendilerinin AR-GE ve inovasyonu bir firma politikası haline getirerek çağa ayak uydurmak için daha çok çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade etti. Bahçıvan, hem sanayiciler olarak hem de ülkemizin yarınlarını, toplumsal refahımızı ve çevre sağlığını önemseyen yurttaşlar olarak enerji tasarrufu için yapabilecekleri çok şey olduğunu anlattı.

Enerji tüketiminde yüzde 70’leri aşan oranda dışa bağımlılıkları olduğunu hatırlatan Bahçıvan, ciddi bir sorun olarak karşılarında duran cari açığın en büyük kaleminin, yıllardır çözemedikleri bu enerji ithalatı olduğunu anlattı. Bahçıvan, bir yandan ekonomik açıdan büyük bir enerji faturası ödediklerini diğer yandan harcadıkları enerjinin bir bölümünü verimsiz kullanım yüzünden kaybettiklerini dile getirdi.

İstanbul Sanayi Odası olarak enerji verimliliği konusunda öncü olmayı bir görev bildiklerini ve yaptıkları projelerle bu alandaki farkındalığı artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bahçıvan, geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla sahiplerine takdim ettikleri Enerji Verimliliği Ödülleri’nin, Oda’nın bir markası haline geldiğini aktardı. Bahçıvan, firmalara saygınlık kazandıran ve değer katan bu ödüllerle, sanayi kuruluşlarını önümüzdeki yıllarda da teşvik etmeye devam edeceklerini ekledi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Biz İstanbul Sanayi Odası olarak kendi bünyemizde de ‘önce enerji verimliliği’ diyoruz. Geçtiğimiz yıl tamamen yenilenen Odakule binamız için LEED sertifikası alarak bu alanda da bir örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul sanayisinin enerji verimliliği çalışmalarına destek olmak, üyelerimizin bu konudaki bilincini artırmak için 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi projemizi tamamladık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ortaklığında yürütülen Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri projesine İSO olarak destek verdik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi’nde de ortak olarak yer alıyoruz. Oda olarak yürütmekte olduğumuz İSO KOZA Girişimcilik Programımız kapsamında gençlerimizin yarının sanayicileri olarak yetişmesi amacıyla sanayicilerimizin derin bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda uyguladığımız programlarımız arasında nesnelerin interneti ve enerji de yer almakta. Bizler enerji verimliliğini büyük bir yerli enerji kaynağı olarak görüyoruz. Verimlilik bizler için katlanmamız gereken bir bedel değil, çevresel ve ekonomik bir kazançtır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Yardımcısı Mehmet Ceylan
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Yardımcısı Mehmet Ceylan

Senegal Cumhuriyeti Elçi Müsteşarı Cheik Diallo ile Kosova Ekonomi ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Xhavit Zariqi’nin de katılarak birer konuşma yaptıkları Fuarın açılış töreninde katılımcılara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da bir konuşma yaparak dünyanın konuştuğu enerji verimliliğinin Türkiye için öneminin büyük olduğunu söyledi. Binalarda ve konutlarda kullanılan enerji miktarının sanayi ile eş değer hale geldiğini belirten Ceylan, Türkiye’nin dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda enerji verimliliğinin ve tasarrufun öneminin açık olduğunu kaydetti. Ülkelerin kalkınmasında enerjinin öneminin büyük olduğunu dile getiren Ceylan, enerjinin bugün büyük ölçüde fosil yakıtlardan elde edildiğini ifade etti.

Türkiye’nin kullandığı enerjinin yüzde 26’sını yerli kaynaklarla karşılayabildiğini aktaran Ceylan, şehirleşmenin de etkisiyle enerji tüketiminin hızlı bir biçimde arttığını anlattı. Paris Anlaşması ile iklim değişikliği ile mücadelede daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğinin öne çıktığını belirten Ceylan, sera gazı salınımlarının dünya için ciddi tehdit olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin de anlaşmaya imza atarak elini taşın altına koyduğuna değinen Ceylan, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun bu anlamda kendilerinin yaptığı önemli kazanımlar olacağını söyledi.

Toplam ithalatlarının 241 milyar dolarken enerji ithalatının 55 milyar dolar olduğunu belirten Ceylan, bu rakamların dış ticaret ve cari açık açısından önemli olduğunu dile getirdi. Enerji açıkları olmasa dış ticarette artıya geçebilecek bir ülke olduklarını vurgulayan Ceylan, enerjiyi tasarruflu kullanma konusunda herkese önemli görevler düştüğünü aktardı. Ceylan, “Binalarda kullanılan malzemeler bugün enerji tasarrufunda çok önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği performansı yüksek binalar inşa edilmesi, Bakanlığımızın çok önemli misyonunu oluşturmaktadır. Bu konuda halkın bilinçlenmesi ve farkındalığını artırması noktasında çok önemli çalışmalar yapmaktayız. Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi en önemli hedeflerimiz arasında olacaktır” diye konuştu.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Ersoy Ulubaş
Enerji Verimliliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Ersoy Ulubaş

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Ersoy Ulubaş, bir süreyi aşkın bir zamandır emek vererek gerçekleştirdikleri Fuar’ın sektöre büyük yararlar getireceğini söyledi. Enerjinin daha az tüketilmesinin enerji verimliliği için çok önemli olduğunu belirten Ulutaş, toplumsal bilinç oluşturmak için büyük çaba içinde olduklarını ifade etti. Ulutaş, “Evde, okulda, sanayide, yediden yetmişe enerji verimliliği için çalışıyoruz. Böylece 2023 yılına kadar 150 milyar dolarlık bir tasarruf elde etmeyi düşünüyoruz. Geleceğimize güvenle bakabilmek için çocuklarımızı eğitiyoruz. 81 ilimizde binlerce öğrencimizi enerji verimliliği kulüplerine üye yaptık. Türkiye’nin genel bütçesini dış ticaret ve cari açığımızı düşünürsek, hedeflediğimiz yıllık 15 milyar dolarlık tasarrufun ne demek olduğunu daha iyi anlarız. 15 pilot ilimizde başlatacağımız pilot çalışmalarını hızla sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Mazlum
Dünya Ticaret Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Mazlum

Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Mazlum ise konuşmasında “Ülkemizin enerji verimliliği algısını güçlendirmek için bu fuarı yapma kararı aldık. Bu ilk fuarın ileriki senelerde daha da büyüyüp etkin bir hale geleceğine olan inancımızın büyük olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuar ve fuar boyunca yapılacak olan konferans, seminer ve ikili görüşmeler için de start verilmiş oldu.

Enerji Verimliliği 2018 Zirvesi, ENIPE Kapılarını Ziyaretçilere Açtı 02