İSKİ’nin düzenlediği 2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı Yapıldı

  • Etkinlikler
su-atiksu-calistayi-01

Su ve atık su sektörlerinde yerli ürün üretimini ve kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen ve ikincisi düzenlenen Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı, İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Fatih Turan’ın ev sahipliğinde yapılan ve İstanbul Sanayi Odası’nın destek verdiği etkinliğe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı. Çalıştaya İstanbul Ticaret Odası (İTO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da katkı verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü

Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İSKİ’nin gerçekleştirdiği etkinlik ile tüm kurumlara örnek olduğunu söyledi. Bakanlık olarak yaptıkları yerlilik çalışmasında 43 ürün grubunda 16 milyar dolarlık bir potansiyeli ortaya koyduklarını aktaran Özlü, yerlilik konusunun uzun zamandır gündemlerinde olduğunu ancak ürün ürün çalışılmadığı, sadece teşvikler üzerinden gidildiği için istenilen sonucu alamadıklarını belirtti. Bu konuda teşvik sisteminden çok ürün bazlı uygulamalara destek vereceklerini aktaran Özlü, bu uygulamaya kurumların da sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

Yakın zamanda ürün noktasında ilk adımı sağlık sektöründe attıklarını söyleyen Bakan Özlü, beş cihaz ile sanayi işbirliği programını başlattıklarını dile getirdi. Özlü, GSM operatörlerinin de 16 milyar TL’lik yatırım yapma sözü olduğunu ve bunun yüzde 45 yerli olma zorunluluğu bulunduğunu ifade ederek böylece 7 milyar TL’lik bir yerlileştirme için anlaştıkları bilgisini verdi. Yerlileştirme konusunda Bakanlık olarak bir hibe programı başlatacaklarını aktaran Özlü, “Türkiye yerli üretim yapar, bu konuda tereddütümüz yok. Dün Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attık ve burada kullanılacak olan 1.1 milyon ton çelik, yerli üreticilerimiz tarafından tedarik edilecek. Çalışacağız, başaracağız ve yılmayacağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bürokratların zaman zaman risk almamak adına yerli ürün tercih etme konusunda çekingen olduğunu belirterek artık bu riskin alınması noktasında bir siyasi irade bulunduğunu ve bu nokta da sanayiciye çok büyük sorumluluklar düştüğünü dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de bu konuda sorumluluk aldıklarını belirten Uysal, sanayici ile en büyük satın almacı olan kamunun birbirine güvenmesi gerektiğine değindi. Uysal, böylece yabancı tedarikçinin boyunduruğundan kurtulabileceklerini kaydetti. Bugün Büyük Melen Projesi’ne ürün sağlayan bir sanayicinin dünyanın neresinde olursa olsun ürün satamayacağı ülke olamayacağının altını çizen Uysal, sanayicilerin önlerinde büyük pazarlar olduğunu bilerek hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da açılışta bir konuşma yaparak ülkemizin, önümüzdeki yıllara yönelik büyük hedefleri olduğunu bu hedeflere ulaşmak da ancak sanayimizin, yerli üretimin ve yerli ürün alımının desteklenmesiyle mümkün olacağının altını çizdi.

İSKİ’nin vizyoner bir yaklaşım sergileyerek yerlileştirme çalışmalarını ülke geneline yayması konusundaki gayretlerini; millileştirme adına çok önemsediğini söyleyen Bahçıvan, İSO olarak bu bağlamda gerçekleştirdikleri projelerden de söz etti:

“Bu çalışmalarımız kapsamında yerli üretimi ve yerli ürün kullanımını desteklemek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşacak olursam: Sağlık Bakanımızın katılımıyla sağlık sektörüne yönelik bir toplantı; Üçüncü havaalanının yerli üretimle inşasına yönelik bir buluşma ve saha ziyareti; THY Teknik ve TAİ-TUSAŞ ile işbirliği projelerini gerçekleştirdik. Savunma Sanayi Zirvesi düzenlerken, Ulusal Nükleer Enerji Tedarik Zinciri Kurulması Toplantısına katılım sağladık. Son olarak 23 Mart’ta; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından cari açığın düşürülmesi ve katma değerin artırılmasına katkı sağlamak noktasında nelerin yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak amacıyla ‘Otomotiv Çalıştayı’ gerçekleştirdik. Böylece yerli üreticilerimizi destekledik ve cesaretlendirdik. Bugün burada gerçekleştirilen ana teması su ve yerli ürün olan çalıştayın paydaşı olmaya da bu anlayışımız ve sahip olduğumuz işbirliği kültürünün gereği olarak karar verdik” dedi.

İSKİ’nin düzenlediği 2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı Yapıldı

İSO Başkanı Bahçıvan’ın, su kaynakları ile ilgili düşüncelerini de dile getirdiği konuşmasında; su kaynakları üzerindeki baskının sanayicileri olumsuz etkileyecek şekilde gün geçtikçe arttığını ve acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Suyun daha verimli kullanılması ve tahsis edilmesi yönünde ilerleme kaydedilmezse, 2030 yılına kadar suya olan talebin yüzde 40 oranında arzı geçeceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Bahçıvan, su probleminin önemli ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini anlattı. Bahçıvan, tarım ve sanayi üretimi yanında su stresinin enerji sektörünü de tehdit ederek çok boyutlu bir risk halini aldığını belirtti.

Bahçıvan üretimde yerlileşme noktasında düşüncelerini aktarırken de ülke sanayisinin en büyük bölümünü oluşturan imalat sanayisinin her türlü makine, ekipman ve kimyasalı üretebilme yönünde yetenek ve kapasitesini her geçen gün artırdığını dile getiren Bahçıvan, etkinlikte aralarında İSO üyelerinin de olduğu önemli sanayi kuruluşlarının İSKİ’nin yurt dışından aldığı ürünleri ikame edebilecek yerli ürünlerinin tanıtımlarını yapacaklarını hatırlattı. Bahçıvan, bu tanıtımlarda firmaların yerli ürün konusunda ne kadar yetkin olduğunun görüleceğinin altını çizdi.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ise her alanda yerli ve milli ürünlerin kullanımı noktasında söz değil icraat zamanı geldiğini söyledi. Bu konuda kamu kurumlarının ve özel sektörün büyük bir motivasyonu olduğunu aktaran Turan, yerli ürünlerin nasıl geliştirileceğinin mücadelesini verdilerini anlattı. İSKİ’nin kullandığı pek çok ürünü yerlileştirme çabalarının sonuç verdiğini dile getiren Turan, Türk mühendislerce üretilen yerli köstebek sayesinde bugüne kadar 310 km tünel inşa ettiklerini ifade etti.

Su pompaları ve pek çok farklı üründe ithalden yerli üretime geçiş için çalışma içinde oldukları bilgisini eren Turan, “Hayal ediyoruz ama hayalci değiliz. Özel sektör ile işbirliğinin verimli olduğunu gördük ve bu devam edecek. İçme suyunda yüzde 65, atık suda yüzde 64 yerlileştik. Bu çalıştayın sürece ivme kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür
MÜSİAD Genel Başkan Vekili
Dr. Ali Gür

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür da 11 bin üye ve 50 bin işletme ile yerli ve milli üretim noktasında sadece düşüncelerini değil tüm benliklerini ortaya koyduklarını söyledi. Bu felsefeye sahip çıkılması gerektiğini belirten Güldağ, bu çalıştayın bundan sonraki çalışmalara örnek olmasını diledi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu
İTO Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Soylu

İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük kazanımının özgüven kazanımı olduğunu söyledi. Yerli sanayinin artık güçlü bir üretim yapabilir hale geldiğini aktaran Söyler, bu tür çalıştayların da motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Bu sürecin büyük bir dönüşüm olduğuna değinen Söyler, alınacak çok mesafe olduğunu da kaydetti.