İSO, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Üyelerini Bilgilendirdi

  • Etkinlikler
alacaklarin-yapilandirilmasi-toplanti-01_2

İstanbul sanayi Odası (İSO) 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile ilgili bir toplantı düzenleyerek sanayicileri bilgilendirdi. İSO yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan’ın ev sahipliğinde, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç’in katılımıyla online ortamda gerçekleşen buluşmada borç yapılandırması, vergi ve matrah artırımı, yeniden değerleme, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi sanayi sektörünü yakından ilgilendiren birçok düzenleme hakkında bir sunum yapıldı ve üyelerden gelen sorular yanıtlandı.

İSO Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan
İSO Başkan Yardımcısı
Sadık Ayhan Saruhan

İSO Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan yaptığı açılış konuşmasında, ilgili kanun kapsamda, 30 Nisan 2021’den öncesine ait olmak koşuluyla, Hazine, il özel idareleri, belediyeler dahil olmak üzere kamu kurumlarınca takip edilen vergi, gümrük vergisi, sigorta primi, katkı payları gibi pek çok kesinleşmiş alacak kalemi, 31 Ağustos tarihine kadar müracaat edilerek yeniden yapılandırılabileceğinin bilgisini verdi. 

Kesinleşmiş borçları için yeniden yapılandırmaya başvuranların, sadece vergi asılları ile birlikte yurtiçi üretici fiyat endeksine göre hesaplanan faizi ödeyeceğini anlatan Saruhan, “Bunun dışında kalan gecikme faizi, gecikme zammı ve diğer alacaklardan vazgeçiliyor” dedi. 

 İSO Başkan Yardımcısı Saruhan sözlerine şöyle devam etti: 

“Peşin ödemenin yanı sıra taksitle ödeme imkanının da sağlandığı yapılandırma kapsamında ödemelerini taksitli yapmak isteyenler için, ana borca ilave olarak yurt içi üretici fiyat endeksi farkı üzerine, seçilen taksit sayısına bağlı olarak bir katsayı uygulanıyor. Açıklanan katsayılar bundan 8 ay önceki yapılandırmaya göre biraz daha yüksek olsa da mevcut borçların ödenmesinde sağlanan süre kazanımı açısından faydalı gözüküyor. Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi tercih edildiğinde ise az önce bahsettiğim yurt içi üretici fiyat endeksi farkının yüzde 90’ı siliniyor. Tüm bu koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, yapılandırma yasasıyla, salgının yaralarını sarmaya çalışan ve ödeme güçlüklerini yaygın olarak yaşayan işletmelerimizin beklentileriyle uyumlu bir fırsat penceresinin açılmış olduğunu düşünüyoruz.”

Öte yandan kanunun ve beraberinde getirdiği uygulamaların oldukça kapsamlı olduğunu ve birçok teknik detay içerdiğini belirten Saruhan, bu nedenle ülkemiz vergi mevzuatının uygulayıcısı konumundaki kurumlar ile sürekli istişare halinde olmayı ve iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç
İstanbul Vergi Dairesi
Başkanı Rıza Bilgiç

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç söz aldı. Bir buçuk yılı aşan sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının tüm kesimleri etkilediği gibi mükellefleri, sanayicileri ve iş adamlarını da belli ölçüde etkilediğini aktardı. Rıza Bilgiç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yasama organımız hükümetimiz gerekli değerlendirmeyi yaparak olağanüstü dönemlerde, olağanüstü adımlar atılması gereğinden hareketle böyle bir borç yapılandırması ve matrah artırımı gibi mükelleflerimizin birtakım sorunlarına acil çözümler sunmak için harekete geçti ve gerekli yasal düzenleme çıktı. Uygulamada biz tabii ki Türkiye’nin çıkışının ihracatta olduğunu düşünüyoruz. Sanayicimizin iş adamlarımızın işlere odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Kesinleşmiş alacakların vadeye yayılması, bir vade imkanı kolaylık sağlaması açısından incelemeyle alakalı matrah artırımı suretiyle mükelleflerimizin, iş adamlarımızın işlerine daha odaklanabilmesi ve diğer konularla ilgili kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi açısından bu yapılandırma yasasının önemli imkanlar sunduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Yapılanma kanunları pandemi gibi çok özel günleri ifade ediyor. Çok özel belki tek sefer uygulamalar olduğu için ve her zaman karşımıza çıkmadığı için bazı konularda tereddütler de hasıl olabiliyor. Bizler idare olarak ihtiyaçlarınız için her zaman hizmetinizdeyiz. Kanunun hem ülkemize hem sanayicimize, ihracatçımıza, mükellefimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürü İsmail Bilici
Gelir Kanunları Tahsilat
Grup Müdürü İsmail Bilici

Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürü İsmail Bilici ise ilgili kanunun kapsamı, amacı ve uygulanış şekli hakkında detaylı bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı sonunda soru cevap kısmına geçilerek katılımcıların sorularına yanıt verildi.