İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) İş Birliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetkililerinin Katılımıyla Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Toplantısı Yapıldı

  • Etkinlikler
tekstil-sktoru-toplantisi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) iş birliğinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe ev sahipliğinde gerçekleştirilen online toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, ÇŞİDB Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve ÇŞİDB Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen konuşmacı olarak katıldı. Genelgenin teknik ve mali yönden tekstil sektörüne uygulanmasına ilişkin sektör temsilcilerinin görüşlerinin yansıtılması amacıyla düzenlenen toplantıyı, tekstil sektörüne mensup çok sayıda sanayici ve iş insanı ilgiyle takip etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, sektörle Çevre Bakanlığı’nın bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu ve birlikte çalışıldığı takdirde sürecin kolaylıkla aşılabileceğini belirtti. Tepe, “Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi tekstil. Özellikle su alanında doğal kaynakların en fazla kullanan sektörlerden birisi. Elbette ki burada çok ciddi iyileştirmeler yapmak zorundayız. Biz bütün fabrikalarımızda daha az su kullanmak, özellikle karbon emisyonlarımızı azaltmak yönünde ciddi çalışmaların içerisindeyiz. Ama burada kanun yapıcılar olarak Çevre Bakanlığı’yla iç içe olmak zorundayız. Birbirimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Aynı dili konuşabilmek için daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor.” dedi.

ÇŞİDB Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, toplantıda yaptığı konuşmada “Tekstil sektörü, ülkemiz için lokomotif sektörlerden birisi. Önümüzdeki süreçte Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektörde ciddi sıkıntılar oluşabileceğini öngörerek, sektörü önceden hazırlayabilmek ve gerekli yatırımları yapabilmek adına bir dizi çalışmalar yürüttük. Tekstil sektörünün gerek hava gerek su açısından bütün altyapısını ele aldık ve önümüzdeki günlerde zorunlu hale gelecek düzenlemelere şimdiden hazırlayabilmek adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bu genelgeyi yayımladık. Bu genelgeyle sektörümüzü hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

ÇŞİDB Hava Yönetimi Dairesi Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe, toplantının ana gündemine ilişkin “Öncelikle vatandaşımızın sağlığını koruyacağız, ardından Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gerekli yatırımları yapıyor olacağız. Genelge titizlikle yazıldı. Sektörü azaltım tedbirine doğrudan yönlendirmiyoruz. Ön arıtma da yapabilirsiniz, ikincil yıkama da elektrostatik filtre de kullanabilirsiniz, bu noktada sektörümüz kendi yatırımını yapmakta özgür. Bizim istediğimiz açığa çıkan emisyonların belirli sınırlarda olması.” dedi.

Toplantıda söz alan ÇŞİDB Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İşçen ise, “İmalat sanayi içerisinde tekstil sektörü ülkemizin katma değerin yaklaşık yüzde 12’sini üretiyor. Ama imalat sanayi içerisinde kullanılan suya baktığımız zaman, tekstil sektörü tek başına toplam kullanılan suyun yaklaşık üçte birini kullanıyor. Bizim ülke olarak verdiğimiz taahhütlere göre 2030 yılına geldiğimizde ülkemizde oluşan atık suyun yüzde 15’ini yeniden kullanmamız gerekiyor. Tekstil sektörü bu konuda elini taşın altına koymadan biz bu orana ulaşamayız. Çok zorluk çekeriz. Dolayısıyla iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan etkisi ve sektörün de sürdürülebilirliğini teminen bu konuda yapılacak çalışmalar için azami gayretin gösterilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Toplantısı katılımcıların konuşmacılara konuya ilişkin yönelttiği sorularla devam etti. Konuşmacıların gelen soruları cevaplandırmasıyla toplantı sona erdi.