İSO’nun, Sağlık Bakanlığı’nı Yerli Üreticilerle Buluşturduğu Toplantı Yoğun İlgi Gördü

  • Etkinlikler
saglik-bakanligi-toplantisi-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği ve Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı “Sağlık Bakanlığı Yerli Üreticilerle Buluşuyor” toplantısına sanayiciler büyük ilgi gösterdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Odakule’de yapılan toplantıya Sağlık Bakanlığı üst düzey bürokratları da katılarak, önümüzdeki dönemde yapılacak sağlık yatırımları hakkında ayrıntılı bir sunum yaptılar.

Toplantı sonunda sanayicilerin sorularına yanıt verilen bir panelin de gerçekleştirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Bahçıvan, yerli sanayinin desteklenmesinin milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi, dışa bağımlılık ve küresel rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacağını belirterek gelecek hedeflerine ulaşmanın ancak yerli üretimin desteklenmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Sağlık Bakanı
Dr. Mehmet Müezzinoğlu

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ise yaptıkları sağlık mekanı yatırımları ile dört yıl sonunda 90-95 bin yatak kapasitesinde fiziki ve tıbbi teknoloji dönüşümüne gideceklerini açıkladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşmasında, küresel rekabet ortamının artık kamu-özel sektör başta olmak üzere her alanda tüm paydaşları işbirliğine zorladığına dikkat çekti. Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşmasının ancak sanayinin, yerli üretimin ve yerli ürün alımının desteklenmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Bahçıvan, “Gelişmiş ekonomilerde kamu alım politikaları ülkelerin sanayileşme yeteneğini yükseltmek amacıyla bir araç olarak kullanılıyor. Türkiye’de oldukça büyük bir alım gücüne sahip olan kamunun, bu alımlar kapsamında yerli AR-GE, yenilik ve teknoloji transferini desteklemesi ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında sanayileşmesi açısından bir fırsat teşkil ediyor. Yerli sanayinin desteklenmesi milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi, dışa bağımlılığın azalması ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacak” diye konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

Sağlık Bakanlığı’nın gider kalemlerinde de ileri teknoloji gerektiren sağlık ürünleri ve cihazların önemli bir yer tuttuğunu belirten Bahçıvan, “Yeni AR-GE Kanunu’nun sağladığı imkanlardan da faydalanarak sanayicilerimizin bu alanlara ilgi göstermesi dışa bağımlılığı azaltacak, ülkemize yeni ihracat imkanları doğuracak. Ülke sanayisinin en büyük kısmını oluşturan imalat sanayimiz her türlü ekipmanı kolaylıkla üretebilecek güçte. Sağlık Bakanlığı’nın yatırım ve satın almalarında ihtiyaç duyulacak ürünlerin büyük çoğunluğunun üretimi konusunda hazırız” dedi.

İSO’nun, Sağlık Bakanlığı’nı Yerli Üreticilerle Buluşturduğu Toplantı Yoğun İlgi Gördü 04

Türkiye’de insan sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yatırım bütçesinin bir önceki yıla oranla yüzde 64,5 arttığını dile getiren Bahçıvan, sağlık harcamalarının aynı zamanda üretken sermaye niteliği taşıdığına dikkat çekti. Yüksek teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sağlık sektörünün diğer sektörleri olumlu etkileyen özelliğe sahip olduğunu belirten Bahçıvan, “Türkiye’nin sağlık turizmi açısından bir çekim merkezi haline gelmesi, ülkemiz adına bir kazanç olacak. Sağlık sektörüne yapılan yatırımlar toplam ekonomik büyümeye katkı yapmaktadır. Sağlık alanında olduğu gibi, kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen bütün projelerin alımlarında, yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacak” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, çalışmalarını üç konu üzerinde yoğunlaştırdıklarını ve bunların sağlık hizmeti sunumu, sağlık endüstrisi ve sağlık turizmi olduğunu söyledi. Bakan Müezzinoğlu sağlık sunumunda önemli bir dinamik yakaladıklarını ve 78 milyon vatandaşa gelişmiş ülkeler parametrelerinde sağlık hizmet sunumunu yakaladıklarını belirtti. Sağlık sektörünün çok dinamik olduğunu ve 7/24 bilimsel gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de 560 bin sağlık çalışanı olduğunu üniversiteler ve özel sektörün de katılması halinde bu sayının 850 bini bulduğunu ifade eden Müezzinoğlu, her geçen gün hedeflerini büyüttüklerine ve bu hedefler için yerli üretimin önemli olduğuna dikkat çekti.

İSO’nun, Sağlık Bakanlığı’nı Yerli Üreticilerle Buluşturduğu Toplantı Yoğun İlgi Gördü 03

Bakan Müezzinoğlu Türkiye’nin tükettiklerini üretemez ise dinamizmlerini sürdürmelerinin mümkün olmadığına değindi. Müezzinoğlu, Türkiye’nin bu konuda çok ciddi altyapısı, girişimci ruhu ve dünyadaki gelişmelere adapte olan bir sanayici kültürü olduğunun altını çizdi. 40 bini kamu, 30 bini de kamu-özel ortaklığı olan şehir hastaneleri çerçevesinde 70 bin yatak kapasiteli inşaatların devam ettiğine değinen Müezzinoğlu, dört yıl içinde 90-95 bin yatak kapasiteli fiziki mekan dönüşümlerini tamamlamış bir Türkiye olacağını kaydetti.

Türkiye’nin tükettiği ve önümüzdeki yıllarda da tüketeceği ürünlerin Türkiye’de üretimi için uyguladıkları stratejiden bahseden Müezzinoğlu, 14 yıl alım garantisi konusunda çalıştıkları müjdesini verdi. Yılda yaklaşık 4 milyar TL’lik tıbbi malzeme tükettikleri bilgisini veren Müezzinoğlu, bu pazarda yerliliğin artması için üreticilerle aynı masaya oturmaları gerektiğini, buna bakanlık olarak ihtiyaç durduklarını söyledi. Bu konudaki toplantılara İstanbul Sanayi Odası ile başladıklarını belirten Müezzinoğlu, Ankara ve diğer şehirler ile devam edeceklerini ekledi.

İSO’nun, Sağlık Bakanlığı’nı Yerli Üreticilerle Buluşturduğu Toplantı Yoğun İlgi Gördü 02

Fiziksel mekan dönüşümünün 2-3 yıl içinde tamamlanacağını dile getiren Müezzinoğlu, özel sektörün ve üniversitelerin bilgi birikiminin çok iyi durumda olduğunu, sağlık turizmini farklı üniversitelere farklı stratejik alanlarda sorumluluk vererek farklı bir noktaya taşımak istediklerini kaydetti. Müezzinoğlu, sağlık konusunda üretimi devletin değil sanayicilerin yapacağını, kendilerinin güçlü şekilde destek olabileceğini belirtti ve bu buluşmanın çok önemli bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu Başkanı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, Sağlık Bakanlığı yatırımları ve satın almalarına ilişkin bir sunum yaptı. Nacar, şehir hastanelerinin sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve sağlık turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.

Sunumun ardından Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu Başkanı Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ve Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, bir panel formatında katılımcı sanayicilerden gelen soruları yanıtladı.

İSO’nun, Sağlık Bakanlığı’nı Yerli Üreticilerle Buluşturduğu Toplantı Yoğun İlgi Gördü 01