İstanbul Sanayi Odası, E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli Düzenledi

  • Etkinlikler
e-ticaret-paneli-01-2

İstanbul Sanayi Odası (İSO), dünya ekonomisinde her geçen gün önemini artıran e-ticaret ile ilgili E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın katılımıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen panelde Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracatın Gelişimi, E-Pazaryeri Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi ve E-İhracatta Lojistik, Gümrük ve Ödeme Şekilleri başlıkları tartışıldı.

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç tarafından yönetilen panele Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’ndan Hasan Önal, Tekrom Teknoloji CEO’su Ömer Arıkan, Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu ve PttAVM.com CEO’su Hakan Çevikoğlu katıldı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Etkinliğin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin e-ticaretin global büyümesinde, çok büyük bir ivme kazanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Pandeminin ve kısıtlamaların yarattığı şartlar nedeniyle; tüm alışveriş alışkanlıklarının genel olarak değiştiği bu dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını giderek internet ortamı üzerinden karşıladığını belirten Bahçıvan, bu sebeple de e-ticaret için 2020 yılının bir milat olduğunu ve yaşanmakta olan dönüşümlerin süratle hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirdi. Bahçıvan, 2021’in e-ticaretin altın yılı olarak kabul gördüğünü ifade etti.

İnternet kullanım oranındaki yüksekliğin her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemlerinin ve gelişmiş bankacılık sistemlerinin de e-ticaretin gelişimini hızlandırdığına dikkat çeken Bahçıvan, güncel verilere bakıldığında, dünyada e-ticaretin yıllık bazda yüzde 18 büyüme göstererek 2020 yılında 4,3 trilyon dolarlık bir hacme ulaştığını aktardı. Bahçıvan, 2040 yılına kadar da global tüm satın alma işlemlerinin yüzde 95’inin e-ticaret yoluyla olacağının belirtildiğini kaydetti.

Bahçıvan, Türkiye'de de hızlı bir gelişim gösteren e-ticaretin hem tüketicilerin hem de işletmelerin artan kullanımına bağlı olarak giderek yaygınlaştığını vurguladı. Bahçıvan, “Ülkemizde e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan, 226 milyar liraya ulaşmıştır. Bir diğer veri ise, ülkemizde e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranının 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 2020 yılında yüzde 15,7 seviyelerine çıktığını göstermektedir. Bütün bu gelişmelerde; stratejik konum, genç nüfusun yoğunluğu, dijital enstrümanlara erişim düzeyinin yüksekliği, güçlü lojistik ve tedarik altyapısı gibi önemli faktörler, ülkemizin e-ticarette güçlü bir biçimde yer alması adına belirleyici unsurlardır” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın, e-ticaretin Türkiye’deki gelişimini en etkin ve güvenli biçimde temin etmek ve desteklemek amacıyla sürdürdüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarının altını çizen Bahçıvan, bu kapsamda, e-ticaret verilerinin kayıt altına alınarak TÜİK’in resmi istatistik programına dahil edilmesi çalışmalarının, Yeni Ürün Güvenliği Kanunu’na e-ticaretin dahil edilmesinin, e-ticarette güven damgası uygulamasının ve e-ticaret bilgi platformunun; bu alanda yürütülen faaliyetlerin sağlam bir zeminde gelişimi açısından önemli ve kıymetli adımlar olduğunu anlattı.

E-ticaretteki önemli konulardan birinin de lojistik altyapı olduğunu belirten Bahçıvan, “Özellikle e-ihracat’ta lojistik maliyetlerinin yüksek oluşu firmalarımız için bir sorun alanıdır. Firmalarımızın bir iş birliği modeli ile bir araya gelerek yurt dışında kuracakları depo vb. yapılanmalarına destek olacak bir model geliştirilmesinin firmalarımıza e-ticarette hız ve maliyet avantajı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı ve dünyanın farklı noktalarında kurulması planlanan lojistik merkezlerinin bu konuda alternatif bir çözüm olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Bir diğer önemli konu, e-ticaret ve e-ihracatta pazar yerlerine üye olan üretici firmalarımıza yönelik komisyon ve yazılım gideri maliyetlerdir. Sanayicilerimizin ihracat potansiyellerini ve global rekabet güçlerini arttırmaya yönelik Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu çok önemli destekler bulunmaktadır. Bu çerçevede, ticaretin artan oranda elektronik ortamda gerçekleşmesinden hareketle, firmalarımızın yurtdışındaki faaliyetleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği kapsamına, yabancı pazar yerlerine üyelik ile ilgili giderlerin de dahil edileceği bir destek modeli geliştirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.”

Bahçıvan, Türkiye’de ofis ve temsilcilikleri olmayan uluslararası pazaryeri firmalarının Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’ye davet edilerek; Türkiye’nin tanıtımının yapılmasının, ürün çeşitliliğimizin gösterilmesinin ve Türkiye’de ofis ya da irtibat bürosu açmalarının sağlanması ile firmalara daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Bahçıvan, bu kapsamda; kamu kurumları, özel sektör, STK’lar ve diğer tüm paydaşların bir araya gelerek koordineli bir şekilde ortaklaşa çalışma yürütmelerinin kritik önemde olduğunu ekledi.

Bahçıvan, alternatif bir ticaret metodu olmaktan çıkan ve giderek daha fazla gündelik hayatın, ticaret ve alışverişin vazgeçilmez bir parçası haline gelen e-ticaretin, özellikle pandeminin ekonomileri olumsuz etkilediği bu dönemde, krizi fırsata çevirme adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay
Ticaret Bakan Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay

Sonrasında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, e-ticaretin hayatımızda yeni fırsatlar yarattığını söyledi. Pandeminin tek olumlu yanının belki de bu olduğuna dikkat çeken Turagay, Türkiye’nin bu konuda avantajlara sahip olduğunu ifade etti. Türkiye içinde 226 milyar dolarlık e-ticaret hacminin olduğunu kaydeden Turagay, bunun toplam perakende ticaretinin yüzde 15,7’sine denk geldiğini dile getirdi. Turagay, eskiden internetten bir şey alacakları zaman herkesin içinde bir kaygı olduğunu ancak bunun yavaş yavaş aşıldığını anlattı.

Turagay, e-ticaret ile mekandan bağımsız olarak bütün dünyaya açılım imkanına kavuştuklarını aktardı. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’inin KOBİ olduğunu belirten Turagay, bu işletmelerin dört milyar insana erişim imkanına ulaştığına dikkat çekti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un bu konuya büyük önem verdiğini vurgulayan Turagay, Bakanlık bünyesinde bir E-ticaret Dairesi kuracaklarının bilgisini verdi. Türkiye olarak nitelikli işgücüne, üretme kapasitesi yüksek KOBİ’lere ve kaliteli ürün üreten sektörlere sahip olduklarının altını çizen Turagay, e-ticaretten aldıkları payı artırmak için çalıştıklarını anlattı.

Turagay, e-ticarette lojistiğin çok önemli olduğunu ve lojistik merkezlerinin desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı olduğunu anlattı. Turagay, belirlenen ülkelerde bu çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. E-ticarette Çin ve ABD’nin dünya e-ticaretinin yüzde 71,4’ünü oluşturduğunu belirten Turagay, AB’nin payının ise yüzde 14’ler civarında olduğunu kaydetti. E-ticaretin temel ilgi alanları olduğunu ve önem verdikleri konuların başında geleceğini aktaran Turagay, ülke olarak e-ticaret trenini kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de e-ticaret yapan firma sayısının 2019’da 68 bin iken bugün 256 bine çıktığını hatırlatan Turagay, bunun büyük bir artışın işareti olduğunu kaydetti. ABD’nin yeni tedarikçi ülke arayışı içinde olduğunu belirten Turagay, Türkiye’nin de bu ülkelerin başında geldiğini anlattı. Turagay, dünyanın bu yöne gittiğini ve Türkiye’nin bundan faydalanacağını ekledi.

Ardından moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç’ın yaptığı E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar paneline geçildi. Panelde Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’ndan Hasan Önal, Tekrom Teknoloji CEO’su Ömer Arıkan, Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu ve PttAVM.com CEO’su Hakan Çevikoğlu yer aldı.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’ndan Hasan Önal, Çin ve ABD’nin yanında Hindistan ve Endonezya’nın e-ticarette önemli pazar ve oyuncuları olacağını söyledi. Bu ülkelerin pazarlarına girmekte zorlandıklarını belirten Önal, e-ihracat açılımı ile bu ülkeler ile dış ticaret açığının kapatılabileceğini kaydetti. Türkiye’nin e-ticarette 2018-2023 arasında yüzde 24 ortalama ile büyüdüğünü ve bunu en hızlı gerçekleştiren ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Önal, milli pazar yerlerinin küresel olmadan önce bölgesel bir oyuncu olmaları gerektiğini aktardı. KOBİ’lerde bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Önal, firmalara www.eticaret.gov.tr adresinden e-ticaret akademilerini incelemelerini tavsiye etti. 

Tekrom Teknoloji CEO’su Ömer Arıkan ise artık e-ticaret yapmanın artık ulaşılması güç bir uğraş olmadığını söyledi. Artık alışverişi online yapan, her işini pratik şekilde halletmeye çalışan ve çok da detaylı düşünmeyen bir kuşağın geldiğini belirten Arıkan, önceki kuşaklara göre internetten ürün alma konusunda çekince duymadıklarını aktardı. Arıkan, tüketicilerin e-ticarette en çok önem verdikleri unsurların kendi dilinde hizmet verilmesi, ücretsiz kargo, güvenli ödeme, kendi ülkelerinde bulamadıkları ürünler, ücretsiz iade gönderimi, kendi para biriminde ödeme yapabilme olduğunu açıkladı. Arıkan yurt dışından e-ticaret ürünleri için kriterleri ise şöyle sıraladı: Kendi ülkesinden ucuz, kendi ülkesinde bulamadığı, moda trend ürünler, küçük, hafif, sevkiyat süresinde bozulmayacak ürünler.

Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu da e-ticarette doğru ve zamanın teslimat ve iade edebilmenin önemine değindi. Türkiye kargo endüstrisinin 2020’de kendisini yenilediğini belirten Çizmecioğlu, Türkiye’nin coğrafi avantajının e-ticaret konusunda şanslı hale gelmesini sağladığını anlattı. 40 bin araçlık filo ile Avrupa’nın en büyük filoya sahip olduklarını anlatan Çizmecioğlu, Çin’in tren yolu ile 16 günde yaptığı taşıma işlemini 2-3 günde yapabildiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’ndaki kargo uçuşlarının başlamasıyla hava kargoda büyük bir avantaj yakalayacaklarını aktaran Çizmecioğlu, Türkiye’nin demiryolunu da yenileyerek önümüzdeki 3-4 yılda çok önemli bir noktaya erişeceklerini anlattı. Çizmecioğlu, Anadolu firmalarını e-ihracata yönlendirmeleri gerektiğini ve bunun için Anadolu’da toplama merkezlerinin tesis edilmesi gerektiğini ekledi. 

PttAVM.com CEO’su Hakan Çevikoğlu ise son 4-5 yılda e-ihracat kanallarını açmaya çalıştıklarını belirtti. PTT olmalarının avantajı ile diğer posta idareleriyle iyi ilişkileri olduğunu kaydeden Çevikoğlu, Katar ve Suudi Arabistan posta teşkilatları ile yaptıkları iş birliklerinden bahsetti. Dünyada e-ticarette satılan dört üründen birinin yurt dışına gittiğini hatırlatan Çevikoğlu, hizmet alanlarını geliştirmek için yatırım yapmaya devam ettiklerini anlattı. Türk ürünlerinin kaliteli olarak algılandığını vurgulayan Çevikoğlu, Türkiye’nin Çin’den sonra e-ticarette satılabilir en çok ürünü olan ülkelerden biri olduğunu anlattı. 

Konuşmaların ardından dinleyicilerden gelen sorular konuklar tarafından yanıtlandı.