KOZA Girişim Hızlandırma Programı Lansmanı ve Sanayide Girişimcilik Paneli Yapıldı

  • Etkinlikler
koza-lansman-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlattığı İSO Koza Girişim Programı’nın lansman toplantısını gerçekleştirdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Odakule’deki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Keleş ile İSO Meclis Katip Üyesi Kemal Karabel de katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, lansman toplantısında yaptığı konuşmada girişimcilik ekosisteminin yerli üretime büyük katkı sağlayacağına dikkat çekerek “İSO KOZA Girişim Hızlandırma Programı ile vereceğimiz eğitim ve mentorluklarla girişimciler geleceğin sanayicilerine dönüşecek” dedi ve şunları ekledi:

“Sanayicilerimiz Türkiye için aş ve iş üretme derdinde. Girişimciliğin geçmişte maruz kaldığı ihmali de dikkate alarak, artık bu konuda kaybedecek vaktimiz yok. Girişimciler ihtiyaç duydukları networking imkanlarına kavuşacak, sanayinin de ihtiyaç duyacağı Ar-Ge çalışmalarında kritik işbirlikleri oluşturulacak.”

İSO Başkanı Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası olarak her ortamda “katma değeri yüksek ve üretim odaklı” bir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi çağrısı yaptıklarını söyledi. Girişimcilik ekosisteminin, bu ülkenin genç girişimcileri ile yerli üretime büyük katkı sağlayacağını belirten Bahçıvan, İSO olarak yeni dönemde oluşturdukları “KOZA Girişim Hızlandırma Programı” çerçevesinde girişimcilere verecekleri eğitim ve mentorluklarla, onları geleceğin sanayicileri haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

KOZA Girişim Hızlandırma Programı’na katılan girişimcilerin, İSO’nun sanayici üyeleriyle buluşarak networking imkanlarının da bu program ile sağlanmış olacağını belirten Bahçıvan, bu proje ile aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyacağı AR-GE çalışmalarının adeta bir açık inovasyon mantığında, girişimciler ile karşılanması yönünde de kritik işbirlikleri oluşturacaklarını dile getirdi.

Sanayimizin geleceği açısından çok önemli olan girişim yatırımlarının bugün için dalgalı bir seyir izlese de Türkiye’de hem sayıları hem de niteliklerinin giderek artış gösterdiğini belirten Bahçıvan, Türkiye’de 2017 yılında 171 girişimin toplamda 110,5 milyon dolar yatırım aldığını, buna karşılık 2018 yılında 100 girişimin yüzde 46’lık bir düşüşle 59.2 milyon dolar yatırım aldığını ifade etti. Bahçıvan, ekosistemde sevindiren haberlerden birinin de yatırımlarda yatırım ağları dışında kurumların da katkısının bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olması olduğunu ekledi. Bahçıvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için harcadıkları emekleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Ülkemiz insanları için aş ve iş üretme derdinde olan sanayicilerin gerçekten zorlu koşullar altında toplumun refahını artırmanın ve ekonomiyi geliştirmenin mücadelesini verdiğini belirten Bahçıvan, “Bir taraftan bu mücadeleyi verirken, İstanbul Sanayi Odası olarak son yıllarda odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesini de ısrarla vurguluyoruz. Bu husus sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Girişimciliğin geçmişte maruz kaldığı ihmali de dikkate alarak, artık bu konuda kaybedecek vaktimizin olmadığına inanıyorum” dedi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Yenilikçi ve yaratıcı olmak, esneklik, risk alabilmek, önceden görebilmek gibi girişimcilik özellikleri; küresel ölçekteki günümüz iş yaşamında başarıyı getiren en önemli faktörlerdir. Böylesi bir bilinç ve anlayışın ne yazık ki bu topraklarda çok köklü olmadığını itiraf etmek gerekiyor. Ancak daha çok çalışarak ve küreselleşmeyi anlayarak önümüzdeki engelleri aşacağımızı, en büyük gücümüz olan genç nüfusumuzu da yaşlanmasını beklemeden ivedilikle kullanarak bu alanda var gücümüzle çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazı olan, yenilikçi ve inovatif fikirlere ulaşmak, yetenekleri keşfetmek, sermayeye ulaşmak, müşteri ile iletişim kurabilmek ancak paydaşların ve aktörlerin eş güdümü ile mümkün olmaktadır. KOZA Girişim Hızlandırma Programı’nın da bu koordinasyonu en iyi şekilde hizmete dönüştürüp girişimcilere sunmaya çalışacağına yürekten inanıyorum.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Fatih Kacır

İSO Koza Girişimcilir Programı Lansman toplantısına katılarak bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, bakanlık olarak son dönemlerde milli teknoloji hamlesi olarak adlandırdıkları çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yerli ve milli üretim ile milli teknoloji açısından yeni girişimleri çok önemsediklerini belirten Kacır, bu nedenle İSO'nun girişimcilik ekosistemiyle bütünleşmesini içeren bu projenin çok önemli olduğunu kaydetti. 80'in üzerinde teknoparkları olduğunu ve buralarda 5000'den fazla teknopark şirketi olduğunu anlatan Kacır, çok büyük bir altyapıyı oluşturduklarını ve şimdi dünya çapındaki işleri geliştirmeye yönelik çalışmaların güçlenmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

Yerli üretim ve yerli teknolojide özellikle savunma sanayisinde çok büyük işler başardıklarını vurgulayan Kacır, çoğu kişinin düşündüğünün aksine bunu savunma sanayisindeki harcamaları azaltarak başardıklarının altını çizdi. 2002’de bütçenin yüzde 9’u savunma sanayisine harcanırken bugün yüzde 4 harcandığı bilgisini veren Kacır, milli teknoloji hamlesiyle ülke olarak Türkiye’nin kalkınmasının çok daha hızlanacağına inandığını kaydetti. Kacır, bugün girişimlere Türkiye'den başka yüzde 95 oranında kamu desteği veren başka bir ülke olmadığını söyledi.

Kacır, genç girişimcilerin enerjilerini ortaya çıkaracak İSO girişimcilik ekosisteminin önemini vurgulayarak “Girişim ekosisteminin İstanbul'da merkezileşmesini çok önemsiyoruz. İstanbul yüzyıllarca ticaretin başkentliğini yapmış bir şehir. İstanbul’dan 120'den fazla ülkeye uçuş bulunmaktadır. 4 saatlik uçuşla 28 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşılabilmektedir. Bu nedenle geleneksel sanayi ve geleneksel iş dünyasının girişim ekosistemi ile özellikle bu şehirde buluşmasında ülkemiz açısından çok fayda görüyoruz. İSO'nun gerçekleştirdiği bu programın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
Sabah Gazetesi Ekonomi
Müdürü Şeref Oğuz

Sonrasında moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz’un yaptığı Türkiye ve Dünyadaki Girişimcilik Ekosistemine Sanayi İşbirliği Perspektifinden Bakış başlıklı panel gerçekleşti. Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, yasal sorunları ve kaynak sorunlarının çözülmekte olduğunu ancak idrak sorununu çözemediklerini söyledi. Girişimciliği besleyen unsurların eksik olduğunu belirten Oğuz, İSO 500 içinde sadece 12 şirketin ileri teknoloji firması olduğunu anlattı.

Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, yasal sorunları ve kaynak sorunlarının çözülmekte olduğunu ancak idrak sorununu çözemediklerini söyledi. Girişimciliği besleyen unsurların eksik olduğunu belirten Oğuz, İSO 500 içinde sadece 12 şirketin ileri teknoloji firması olduğunu anlattı.

Aynı zamanda İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi de olan TOBB İstanbul GGK İcra Başkanı Kemal Karabel ise girişimcilikte tutku gibi temel felsefi sorunlar yaşadıklarını söyledi. Yatırım sermayesinin sadece elde edeceğe kara odaklandığını anlatan Karabel buna karşın sanayiciler için kar etmenin en büyük öncelik olmadığını ifade etti. Karabel, sanayicilerin üretme tutkusunun yeni şirketlerin misyonlarını ve stratejilerini etkileyeceğini dile getirdi.

Arz Portföy Yönetici Ortağı Murat Onuk ise son 10 yılda girişimcilik konusunun çok gündemde olduğunu ancak unicorn denilen 1 milyar dolarlık yatırıma ulaşan firma olmanın zor olduğunu belirtti. Onuk, girişimci sayısının Latin Amerika, Orta Doğu gibi bölgelerde çok olduğunu ancak üretilen değerin düşün olduğunu ifade etti. Herkesin Silikon Vadisi’nin benzerini oluşturma çabası içinde olduğunu belirten Onuk, bunun için yüksek sermaye akışı, ucuz finansman, kalifiye insan kaynağı ve bu kaynağın belli bölgelerde yoğunlaşması gibi faktörlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Hagelson Kurucu Ortağı Soner Alayurt ise atık halılardan plastik ham madde üreten Hagelson’un hikayesini anlattı. Şirketin kuruluş ve gelişme aşamasında İSO KOZA Programı’ndan oldukça faydalandıklarını belirten Alayurt özellikle sanayicilerle yapılan buluşmaların tecrübe aktarımı açısından çok kritik olduğunu dile getirdi.