Trakyalı Sanayiciler, İş Dünyasına Yeni Yatırım Fırsatlarını Anlattı

  • Etkinlikler
trakya-haberi-02

Her geçen gün daha fazla sanayi yatırımı alan Trakya’daki yeni yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası ve Trakya Yatırım Ajansı iş birliğinde bir tanıtım günü düzenlendi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Odakule’de gerçekleşen “Trakya Yatırım Ortamı Tanıtım Günü” etkinliğinde yatırımlarda teşvik sistemleri uygulamaları ele alındı ve Trakya’da yatırım yapmış olan sanayicilerin tecrübeleri katılımcılara aktarıldı.

Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan bir yanda hızla gelişen sanayisi ve ekonomisiyle Trakya öte yanda Türkiye ekonomisinin ve üretiminin kalbi, İstanbul’un potansiyelinin bir sinerji eşliğinde değerlendirdikleri takdirde bölge ve ülke ekonomisi için çok büyük başarılara imza atılacağını söyledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Trakya bölgesinde yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlendiği küçük işletmelerle başlayan sanayileşmenin, 1980’li yıllardan sonra hızla gelişmeye başladığını belirten Bahçıvan, bu sanayileşme sürecinin, kaynak tüketimi yoğun olan sanayi sektörünün İstanbul’dan Trakya bölgesine taşınması ile daha büyük bir yoğunluk kazandığını hatırlattı. Bahçıvan daha önceki yıllarda İstanbul’a yatırım yapan, ancak ekonomik ve sosyal gelişmeler sebebiyle İstanbul dışına çıkmak durumunda kalan sanayiciler açısından Trakya’nın, yakınlığı ve arsa fiyatlarının makul olması sebebiyle tercih edildiğini kaydetti.

Trakya’nın tercih edilmesinde, AB ve İstanbul pazarlarına yakınlık, ulaşım olanakları ile iklim koşullarının elverişli olması gibi sebeplerin ön plana çıktığını belirten İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Trakya Bölgesi’nin, ülkemizin en batısında yer alması ve Avrupa Birliği ülkelerinden Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır komşusu olması sebebiyle, ülkemizin Avrupa Birliği’ne açılan kapısı konumunda olduğunu söyledi. 

Trakyalı Sanayiciler, İş Dünyasına Yeni Yatırım Fırsatlarını Anlattı 01

Giderek sanayinin yeni yerleşim alanı haline gelen Trakya’ya İstanbul’dan ulaşımda sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Bahçıvan, özellikle otoyoldan organize sanayi bölgeleri çıkışlarının yetersizliğinin önemli zaman ve maddi kayba yol açtığını ve otoyoldan OSB’lere bağlantı yolları yapılmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Bahçıvan öte yandan İstanbul-Trakya hızlı tren hattının kurulmasının başta nitelikli işgücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Bahçıvan ayrıca sanayimizin demir yollarından yeterli faydayı sağlayabilmesi için ana demir yolları ile üretimin yapıldığı yerlere ara demir yolu bağlantıları kurulmasının özendirilmesi ve üretim yerlerinden alınan malların demir yolları ile limanlara ulaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Bahçıvan bu sayede petrol girdisi çok fazla olan sanayicilerin lojistik açıdan maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı kazanacaklarını belirtti. 

Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti:

“Trakya daha fazla ilgi ve yatırımı hak eden, potansiyeli büyük bir coğrafya. Ancak bölgenin sanayi arsası fiyatları, İstanbul’daki sanayi bölgelerine göre çok daha düşük olmakla birlikte, bölgede sınai üretime açılmış alanların neredeyse yarısı hâlâ boştur. Bölgede bulunan OSB ve Serbest Bölge’nin iyi bir altyapı ve önemli mali avantajlar sunuyor olması, bölgedeki sanayi üretiminin artmasını sağlayan hatırı sayılır nedenlerdir. Uygulanmakta olan Yatırım Teşvik Sistemi; bölgede üretim ve istihdamın artırılmasını, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesini, stratejik yatırımların özendirilmesini, kümelenme ve çevreyi korumaya yönelik yatırımların desteklenmesini teşvik etmektedir. Yeni çıkan teşvik yasasının da bu bölgede yatırımlar için birçok yeni imkânlar sağladığını burada ifade etmek istiyorum.”

Trakyalı Sanayiciler, İş Dünyasına Yeni Yatırım Fırsatlarını Anlattı 02

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, söz konusu imkanları en etkili ve verimli şekilde kullanmak için tüm paydaşlar arasında sürekli bir iş birliği ve koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu ve iş birliği kültürü konusunda eksikliklerimiz olduğunu söyledi. Birlikte iş yapmanın getireceği artı değerin çoğu zaman önemsenmediğini ve “az olsun, benim olsun” anlayışından hareket ederek kendi yağında kavrulma yoluna gidildiğini belirten Bahçıvan, günümüzün dünyasının böyle bir anlayışa izin vermediğini ve dünyadaki yaygın şirket birleşmeleri ve gelişen ortaklıkların dünyanın bu konuda nasıl yol aldığını ortaya koyduğunu ifade etti.

İş birliği ve koordinasyon bağlamında, Kalkınma Ajanslarına büyük görevler düştüğünü belirten Bahçıvan, “Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye odaklanan bir yapıya sahiptir. Bu kurumlar, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel anlamda ekonomik ve sosyal kalkınmayı amaçlamaktadır. Trakya Kalkınma Ajansı’nın, bu konuda daha etkili bir çaba sergileyeceğine yürekten inandığımı burada özellikle ifade etmek istiyorum” dedi. Bahçıvan kalkınma ajansı modelinin Türkiye için yeni ve gelişmeye açık bir model olduğunu belirterek farklı bölgelerin kalkınma ajanslarının aynı bakış açısıyla değerlendirildiği bir anlayışın anlamlı olmadığını sözlerine ekledi.

Bahçıvan, geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılan İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’nin önemli vurgularından birisinin de ülke ölçeğinin yanı sıra şehirlere yönelik sanayi stratejilerinin de ihmal edilmemesi gerçeği olduğunu söyledi. Bahçıvan “Birbirleri ile adeta iç içe geçmiş olan İstanbul ilimiz ve Trakya bölgesindeki komşu illerimiz ile ortak stratejiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Strateji Belgemizde, İstanbul’da bulunan sanayi sektörlerinin kümelenme yapılarının oldukça gelişmiş olduğunu da vurgulamıştık. Üniversitelerin de dahil olduğu bu yapı, giderek genişlemekte ve sadece İstanbul ilini değil, yakın coğrafyasını da etkilemektedir. Bu kümelenme yapısının ‘düşük teknolojili sektörler’ sınıfından ‘orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörler’ sınıfına geçmesi amacıyla sadece İstanbul değil, Trakya bölgemizdeki illerimize de büyük görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu

Daha sonra kürsüye gelen Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu Trakya bölgesinin tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin de yer aldığı kendine özgü bir bölge olduğunu söyledi. Vali Salihoğlu, kalkınma ajanslarının kurulma amacının o bölge içindeki dengeyi kurmak olduğunu ama pratikte her ilin nüfusu ve büyüklüğü oranında bir destek verildiğini söyledi. Salihoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı’nda ise bu dengenin kurulduğunu söyleyerek Ajansın fuar alanı kurma konusundaki girişimlerinden bahsetti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
Trakya Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri Mahmut Şahin

Ardından konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya bölgesine yatırım yapan girişimciye her türlü yardımı ve rehberliği yaptıklarını söyledi. Şahin, bölgeye yatırım yapılacaksa ilk olarak kendilerine başvurmalarının süreci hızlandırıcı bir faktör olacağını belirtti.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Cengiz Günay

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çorlu ve Çerkezköy’de oldukça yoğun bir sanayi yapılanması olduğunu anlattı. Tekirdağ’daki OSB’lerde 125 bin kişinin çalıştığı bilgisini veren Günay 1970’lerde dağınık olarak başlayan ve yüzde 5 oranında seyreden sanayileşmenin bugün yüzde 26’lara geldiğini ifade etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı Mehmet Eren

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Eren ise Edirne’nin dışarıdan gelişmiş gibi göründüğünü ancak aslında bir tarım kenti olduğunu söyledi. Türkiye’de üretilen pirincin yüzde 50’sini ve ayçiçeğin de yüzde 25’inin Edirne’de yetiştiğini söyleyen Eren, gıda ürünleri imalatının şehrin en önemli sanayi kolu olduğunu söyledi. Turizmin kent için önemine de değinen Eren, hem tarihi derinlik hem de Saros Körfezi’nin zenginliğinin çok önemli katkı sağladığını belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş da İstanbul’a yakın olmanın kente büyük avantaj sağladığını belirtti. Çetintaş şehirde gıda, cam, maden ve tekstil sektörlerinde sanayi yatırımları olduğunu kaydetti.

Ardından soru-cevap bölümünde Trakya’da yatırıma devlet destekleri konusu tartışıldı. Ayrıca Trakya’da yatırım yapmış olan firmaların deneyimleri paylaşıldı.