Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin İkinci Çalıştay Yapıldı

  • Etkinlikler
usib-calistay-02

Üniversite sanayi işbirliğini değerlendirmek ve bu konudaki engel ve fırsatları tartışmak amacıyla akademisyenler ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile “Üniversitelerin Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri” çalıştayı gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul’daki köklü devlet üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu; sanayi firmaları, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri ve ilgili tüm kurum-kuruluşlar arasında iş birliği-güç birliği oluşturulmasını amaçlıyor.

Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin İkinci Çalıştay Yapıldı 01Platform, İstanbul bölgesinde üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge, teknoloji alanında politika ve strateji geliştirmek, görüş oluşturmak, sanayinin yenilik üretme kapasitesini artıracak şekilde sanayi-üniversite arasında işbirliği kurulmasını sağlamak, üniversite bünyesindeki araştırma çalışmalarının sanayi ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak ve teknoloji transfer ofisleri ile sanayi firmaları arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak birçok çalışma yapıyor.

Bu kapsamda yürütülmekte olan güncel çalışmalardan birisini de üniversitelerin ve sanayi firmalarının birbirlerinden beklentilerinin tespit edilmesi için yapılan çalıştaylar oluşturuyor.

Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin İkinci Çalıştay Yapıldı 02Bu çerçevede, 19 Haziran 2014 tarihinde üniversite sanayi işbirliğini değerlendirmek ve bu konudaki engel ve fırsatları tartışmak amacıyla üniversitelerimizden yaklaşık 50 akademisyen ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilisinin katılım ile “Üniversitelerin Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri” ana temasıyla ikinci çalıştay gerçekleştirildi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği projesi kapsamında düzenlenen çalıştayların ilki 11 Haziran 2014 tarihinde, sanayi firmalarının ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla “Sanayi Firmalarının Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri” başlığı ile düzenlenmişti.

Her iki çalıştaydan elde edilecek sonuçların bir rapor haline getirilmesi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu için stratejik bir yol haritası oluşturması hedefleniyor.