İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

  • Meclis Konuşması
meclis-nisan2018-01

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), 2018-2022 döneminin ilk olağan Meclis toplantısı 25 Nisan 2018 tarihinde “Yönetim Kurulunun 2018-2022 Çalışma Programının Değerlendirilmesi” ana gündemi ile Odakule’de yapıldı. İstanbul Sanayi Odası’nın 2018-2022 Çalışma Programını açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO’nun öncü rolü; yüksek teknolojili ve katma değerli sanayiyi merkeze alan bir ekonomik ve toplumsal dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek. Bu kapsamda öncelikle sanayinin finansman ihtiyacının karşılanması konusunda yeni nesil Kalkınma Bankacılığı için gerekli girişimleri yapacağız” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,
yeni dönemin ilk Meclis toplantısındaki
konuşmasında Çalışma Programına
ayrıntılı olarak yer verdi.

İstanbul Sanayi Odası Nisan ayı olağan Meclis toplantısı İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından açıldı. Oturumu açarken gündemle ilgili görüşlerini paylaşan Okyay şunları söyledi:

“Seçilerek İSO organlarında hizmet etme fırsatı bulan bütün üyelerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde İstanbul Sanayi Odası olarak temel misyonumuz, her zaman olduğu gibi sanayiyi ülke gündeminin bir numaralı gündem konusu yapmak olmalıdır.

İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

Ülkenin bütün enerjisini;

  • Kritik sektörlerde kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizi kazanmaya,
  • Geleneksel sanayi kollarımızın katma değeri yüksek işlere dönüşmesine,
  • Sanayimizin ranta kurban edilmemesine,
  • Sürdürülebilir finansman imkanlarından uygun arazi teminine kadar sanayiye nefes aldıracak adımlar atılmasına,
  • Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı için sağlam bir sistem kurulmasına,
  • Üretim ekonomisinin önündeki tüm engellerin kaldırılarak küresel rekabet gücümüzün artırılmasına, kanalize etmemiz şart.

Bunun için güçlü bir yönetim becerisine, ezber bozan fikir ve icraatlara, ülke yönetimini yönlendirecek sağlam argümanlara, birlik ve beraberlik içinde tek ses olmaya ihtiyacımız var. Yeni dönemde Meclisimizden, tüm organları ile daha aktif, daha katılımcı, daha inovatif olmasını bekliyoruz.”

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

Okyay’ın konuşmasının ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan kürsüye gelerek ana gündem maddesi ile ilgili Meclis Üyelerine seslendi. Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası çatısı altında yapılacak bütün toplantı ve faaliyetlerde, çok sesliliğin ve farklı görüşlerin bundan önce olduğu gibi yeni dönemde de kendilerine düşünce zenginliği kazandıracağına inandıklarını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası’nın dünyanın yaşamakta olduğu köklü değişim sürecinde, yereli ve küreseli içeren bütüncül bir bakış eşliğinde akıl ve gerçeği buluşturan, riskleri ve fırsatları birlikte gören anlayışını bu yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğini belirten Bahçıvan, şu an durdukları yerin değil, gitmekte oldukları yönün önemli olduğu ilkesinden hareketle yeni döneme ilişkin Çalışma Programı’nı ayrıntılı bir şekilde Meclis üyelerinin bilgisine sunduklarını aktardı.

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

Küresel ekonomide uzun süredir dile getirilen başka risk ve belirsizliklerin devam ettiğine değinen Bahçıvan, verimlilik artışının yavaş seyri, nüfusun yaşlanması, yüksek küresel borç stoku, büyümenin kapsayıcılık sorunu, uluslararası koordinasyon yetersizliği, yapısal reformların istenen hızda gerçekleştirilememesi gibi unsurların küresel büyümenin geleceği konusundaki endişeleri canlı tuttuğunu dile getirdi. Dünya ekonomisinde bugün yoğun bir öngörüsüzlük dalgasıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Bahçıvan, “Açık ve net söylüyorum: Dünyanın şu andaki en temel problemi öngörüsüzlüktür. Öyle ki; IMF’den Dünya Bankası’na, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarından araştırma kurumlarına kadar birçok kurum ve kuruluşu etkisi altına almış olan bu öngörüsüzlük dalgasının giderek artması, önümüzdeki günlerin neler getireceğine ilişkin belirsizliği de artırmaktadır” dedi.

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

Türkiye’de 2017’deki güçlü büyümenin ardından 2018’in ilk çeyreğinde de canlılığın sürdüğünü ifade eden Bahçıvan, büyümenin öncü göstergelerinden biri olan İSO Türkiye İmalat PMI’ın yılın ilk iki ayında son yedi yılın zirve değerlerine ulaştıktan sonra Mart ayında 51,8 ile yavaşlamaya dair önemli bir işaret verdiğini hatırlattı.

İhracatın özellikle AB ekonomilerindeki toparlanmanın da katkısıyla Mart ayında tarihsel olarak en yüksek aylık seviyeye ulaşırken ithalattaki artışların daha güçlü olmasının dış dengeleri olumsuz etkilemeye devam ettiğine dikkat çeken Bahçıvan, bunun sonucunda Türkiye’nin önemli yapısal sorunlarından biri olan cari açığın yukarı yönlü trendini sürdürdüğünü söyledi.

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

Bir diğer önemli sorunun da çift haneli enflasyonun devam etmesi olduğuna değinen Bahçıvan, kur gelişmeleri ve artan ham madde fiyatlarının etkisiyle maliyet baskısı sürerken, bu durumun tüketici fiyatlarına da olumsuz yansıdığını ifade etti. Bahçıvan ayrıca Nisan ayında TL’nin gösterdiği değer kaybının önümüzdeki aylarda enflasyonu olumsuz etkileyecek temel unsurlardan biri olarak göründüğüne değindi.

Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin sanayicilerin yüksek yatırım ve üretim iştahının yanı sıra hükümetin vermiş olduğu güçlü desteklerin katkısıyla ölçülü büyüme temposunu koruduğunu ancak özellikle enflasyon ve cari açık gibi iki önemli soruna kalıcı çözüm beklediklerini anlattı.

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

Dünyada sanayiye dönüşün, sanayinin niteliksel dönüşümüne dayanarak gerçekleştiğinin altını çizen Bahçıvan, dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışının çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayandığını aktardı. Bahçıvan, bu koşullarda, kendilerinin de Türk sanayisini yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmalarının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bahçıvan şöyle devam etti:

İSO 2018-2022 Döneminin İlk Meclis Toplantısında Yönetim Kurulunun Çalışma Programı Değerlendirildi

“Üretim ekonomisine geçiş çok zorlu koşullar altında gündeme gelmiş durumda. Bu koşullara rağmen ülkemizde sanayiyi merkeze alan bir ekonomik ve toplumsal dönüşümü başarıyla gerçekleştirmemiz, gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluğumuzdur. Bu süreçte öncü rol yine İstanbul Sanayi Odası’na düşüyor. O halde hiç şüphe yok ki, sanayinin faaliyet koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dünyayı yakından takip ederek, resmi otoritelerle temas kurarak, her alandaki paydaşlarımızla işbirliğini geliştirerek sanayimizi ve sanayicimizi sürekli desteklemenin gayreti içinde olacağız. Bütün bu hedefleri, çalışmaları ve daha fazlasını hep birlikte, el birliğiyle siz değerli Meclis üyelerimiz ile başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu ülkede elini taşın altına koyan, üreten, refah sağlayan, sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayicilerimiz için ne yapsak azdır.”

Bahçıvan’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İSO Meclis üyeleri gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

İSO Çalışma Raporu Attach