İSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2022-2026 Dönemi Çalışma Programı Ana Gündemiyle Gerçekleştirildi

  • Meclis Konuşması
meclis-kasim2022-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “Yönetim Kurulumuzun (2022-2026) Yeni Dönem Çalışma Programının Değerlendirilmesi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda gerçekleştirildi. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’ın başkanlık ettiği Meclis toplantısı İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İSO Meclis Üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada sanayide yeni nesil dönüşümün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:


İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

“Günümüzde veri, adeta yeni petrol… Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleştirerek tüm tarafların erişebileceği bir Açık Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, bilgi yoğun ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdiği dönüşüme vakit kaybetmeden odaklanmalıyız. Bu anlayış eşliğinde yerli çip üretimi yeni dönem en önemli hedeflerimizden biri olacak.”

İSO Meclis toplantısı Meclis Başkanı Ender Yılmaz tarafından açıldı. Yılmaz kasım ayı olağan Meclis toplantısının ana gündem başlığına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:


İSO Meclis Başkanı
Ender Yılmaz

“2 Kasım 2022 tarihinde tamamlanan Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçim süreci tüm üyelere yakışır olgunlukla tamamlandı. Yine 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri sonucunda sayın Erdal Bahçıvan Yönetim Kurulu Başkanı ve ben de Meclis Bakanı olarak seçildim. Bu seçim sürecinin bir kaybedeni olmamıştır aksine kazanan İstanbul Sanayi Odası olmuştur. Sayın Erdal Bahçıvan başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu’nda bulunan arkadaşlarımızı kutluyorum. Önceki dönemlerde ülke sanayimizin kalkınmasında katkılarının yeni dönemde de devam edeceğine inanıyorum ve yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun.

2022 yılının sonuna geliyoruz ve yeni hedefler doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. İSO bugüne kadar olduğu gibi yine, çağdaş yarınlar için ülkemizin en büyük kaslarından birisi olacaktır. Küresel ekonomi yaşanan sorunlar birbiri ardına gelmekte ve bunların tümü çalışma hayatında, sosyal hayatta hissedilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşı, ABD’de yaşanan mali gelişmeler, resesyon beklentileri, gıda güvenliği, emtia fiyatlarının durumu ve Çin’in dünya ekonomisini etkileme çabaları ışığında rekabet gücümüzü rasyonellikle takip etmeliyiz.”

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz gündeme dair konuşmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulunun 4 yıllık yol haritasını oluşturan Çalışma Programında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmelere seyirci kalmak, sadece şikayetçi olmak yerine, proaktif davranarak sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya önem vereceklerine söyledi.

Bahçıvan konuşmasında şu sözlere yer verdi:

 “İstanbul Sanayi Odası’nın bu örnek tutum ve yaklaşımını önümüzdeki dönemde de güçlendirerek geliştirmek için Meclisimizi ve Meslek Komitelerimizi daha etkin hale getirmenin çabası ve arayışı içinde de olacağız. Bunu iş birliği anlayışıyla, ekip ruhunu ve takım çalışmasını daha fazla öne çıkararak ortak akıl paydasında başaracağımıza yürekten inanıyorum. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu Meclis toplantımızda, sizlerin biraz sonra gündem maddemize yönelik dile getireceği kıymetli görüşlerinizin; çalışmalarımıza değerli ve anlamlı katkı yapacağını burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerime ilaveten; sadece bu ilk toplantımızda değil, İstanbul Sanayi Odası çatısı altında yapılacak bütün toplantı ve faaliyetlerde, çok sesliliğin ve farklı yapıcı görüşlerin bundan önce olduğu gibi başladığımız yeni dönemde de bizlere düşünce zenginliği kazandıracağına dair inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetimi olarak; tamamen geçmişe gömülmek, olumsuzluklara takılı kalmak yerine, artık geleceğe bakmak kararlığındayız. Önümüzdeki gerçek, çok açık ve çok net: Geleceğin dünyasında varoluşumuz, bu çağın ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır. Bunu yaparken, yarının ihtiyaçlarını, bugünün telaşı içinde, dünün yöntemleriyle çözemeyeceğimizi de dikkatlerden kaçırmamalıyız. Özetle; hep birlikte İstanbul Sanayi Odası’nın, üretim hayatımızın ve sanayicimizin gücüne güç katmak, odamızı önümüzdeki dönemde yeni başarılarla daha ileriye taşımak hedefine odaklanmalıyız. Gideceğimiz yeri biliyoruz. Bunu yeni döneme ilişkin Çalışma Programı’mızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduk. Çalışma Programımız, önümüzdeki dört yıllık süre zarfında hiç kuşku duymuyorum sizlerin de görüş ve önerileriyle daha da gelişecektir. Bu bağlamda değişmeyecek tek önceliğimiz: Ülkemiz için, geleceğimiz için daha nitelikli üretmek olacaktır.”

Tüm tarafların erişeceği Açık Veri Projesi hayata geçecek

Günümüzde verinin adeta yeni petrol olarak tanımlandığını da vurgulayan İSO Başkanı Bahçıvan konuya ilişkin şu sözleri söyledi:

“Veriye hakim olmayan, bu konuda geride kalan ülkeler rekabet yarışında da geriye düşmeye aday ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul Sanayi Odası olarak, verinin öneminden hareketle, geçtiğimiz dönem bir ilki gerçekleştirdik ve Odamızda başta kapasite raporları olmak üzere tüm iş süreçlerinden elde ettiğimiz verileri tek bir bilgi bankasında topladık. Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleştirmeyi, bu çalışmamızı başta üyelerimiz olmak üzere ilgili tüm tarafların erişebileceği bir Açık Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdiği dönüşüme daha fazla vakit kaybetmeden odaklanmalıyız. Bu koşullarda sanayimizin AR-GE ve inovasyon yetkinliklerinin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi daha da önemli hale geliyor.Bu amaçla, Türkiye’deki AR-GE merkezlerinin uluslararası işbirliklerine imza atmaları ve yurt dışındaki AR-GE merkezleri ile ortak çalışmalar yapmaları için çaba göstereceğiz. Bu anlayış eşliğinde yerli çip üretimi yeni dönem en önemli hedeflerimizden biri olacak. Pandemi döneminde başlayan ve başta otomotiv, makine ve elektronik sektörleri olmak üzere tüm sektörleri derinden etkileyen çip krizi sırasında çok değerli uzmanların katkıları ile Türkiye’de bu endüstrinin kurulumunun değerlendirildiği bir çalışma yapmış ve sonunda bir rapor hazırlamıştık. Bu çalışma bize ülkemizde çip endüstrisinin kurulumu için gerekli bilgi ve deneyimin mevcut olduğunu gösterdi. Bu çalışmamızı daha ileri aşamalara taşıyarak, ülkemizde çip yatırımın gerçekleşmesine çalışacağız.”

Üniversitelerde başta doktora olmak üzere yapılan tezlerin sanayi ile iş birliği içinde gerçekleşmesini destekleyen “İSO Genç Araştırmacı Programı’nı” başlatacaklarını da söyleyen Bahçıvan, “Sanayimize tasarım konusunda yetkinlik kazandırmak ve İstanbul’da bir tasarım ekosistemi oluşturmak amacıyla kısa süre önce açılışını yaptığımız Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezimizden tüm sanayi kollarının etkin bir şekilde yararlanması en önemli hedeflerimizden biri olacak” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İSO kasım ayı olağan Meclis toplantısında, İSO Meclis üyeleri kürsüye gelerek gündeme ilişkin görüş ve değerlendirmelerini yaptı.