İSO Mayıs Ayı Meclisi’nde Üniversite-Sanayi İş Birliği Konuşuldu

  • Meclis Konuşması
meclis-2023mayis-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mayıs ayı olağan toplantısı, “Yeni Bir Perspektifle Üniversite-Sanayi İşbirliğini Düşünmenin Üretim Hayatımız ve Ekonomik Gelişme Açısından Önemi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz Başkanlığında, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, Dr. Şeref Oğuz moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İsmail Koyuncu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın katılımıyla bir panel düzenlendi. İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İSO Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri’nin katıldığı meclis toplantısını basın mensupları da takip etti.


İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, meclis gündemine ilişkin yaptığı açılış konuşmasında, dört yıl içinde her dört meslekten birine ihtiyacın azalacağına dikkat çekerek “Yapay zeka, sürdürülebilirlik, bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanındaki uzmanlığa duyulan ilgi ve ihtiyaç artarken kimi mesleklerin iş sahası giderek daralacak. Bu hızlı değişime uyum, kaçınılmaz bir gerçek. Bu da üniversite ile sanayinin ne kadar yakın temas halinde olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği maalesef arzu edilen seviyede değil” dedi.

İSO mayıs ayı olağan Meclis toplantısı İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz tarafından açıldı. Toplanın açılışında İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz, 6 Haziran tarihinde çalışmalarına başlayacak olan yeni dönem Meclis Çalışma Grupları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.


İSO Meclis Başkanı
Ender Yılmaz

Ardından Meclis Başkanı Yılmaz, mayıs ayı meclis gündemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üniversiteler ile sanayi işletmelerinin arasındaki iş birliği, hem ekonomik kalkınma için önemli bir faktör hem de öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmaları için çok değerli bir fırsattır.

Bu iş birliği, birlikte çalışarak araştırma, geliştirme, teorik ve pratik eğitim olanağı, yenilikçilik ve istihdam gibi alanlarda ortak hedeflere ulaşmayı sağlaması açısından bir hayli önemlidir. İSO’nun hedefi, üniversiteler ve sanayi arasında etkin, verimli ve sonuç odaklı iş birlikleri oluşturmak, sınırlı kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, bilgi ve teknoloji transferi için ekosistemde kuvvetli bir koordinatör olmaktır. Odamız, sanayinin rekabet gücünü artırması için üniversite sanayi iş birliğinin somut projelerle hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir.”

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, daha sonra gündeme ilişkin konuşmasını gerçekleştirmek üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. Bahçıvan, konuşmasının başında 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde TBMM’ye seçilen milletvekillerini tebrik ederken, 28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin de duyarlılık içinde yapılmasını ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

İSO’nun eğitime ve üniversite-sanayi iş birliğine her zaman çok büyük değer verdiğini hatırlatan Bahçıvan “Dünyadaki ekonomik rekabet, daha zorlu bir hale geldi. Bu yıpratıcı mücadele ortamında yüksek katma değerli ve rekabetçi bir üretim yapısına sahip olmak zorundayız. Bunun için yenilikçilik ve girişimciliğin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği de kritik önem taşıyor. Hepimize bu konuda büyük bir görev düşüyor. Daha fazla vakit kaybetme lüksümüz yok; artık somut adımlar atma zamanı. Devlet, üniversite ve biz sanayiciler el ele verip, var olan ezberleri bozarak eskisinden çok farklı yeni bir süreç başlatmalıyız” çağrısında bulundu.

Dünya Bankası verilerine göre yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatındaki payının Türkiye’de yüzde 3 olduğuna, buna karşılık bu oranın Malezya’da yüzde 52, Vietnam’da yüzde 42, Güney Kore’de yüzde 36, Çin ve İsrail’de ise yüzde 30 seviyesinde olduğuna işaret eden Bahçıvan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Sanayimizin rekabet üstünlüğü için küresel ölçekte düşünmesi, özgün teknolojiler geliştirmesi, gelişen teknolojileri kullanması ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi artık bir zorunluluk. Bunu başarmanın en önemli yollarından biri de inovasyon zincirinin en önemli halkalarından biri olan üniversite sanayi iş birliği. Üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırmaların, geliştirilen teknolojilerin, yetişmiş insan gücünün ve girişimcilik yaklaşımının sanayiye transferi ile sanayinin AR-GE ve inovasyon süreçleri hızlanıyor. İnanıyoruz ki, üniversiteler ile sanayimizin birbirini destekler nitelikte, etkin, verimli ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilmesi, ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat temelinde kalkınmasında büyük rol üstlenecek. Bunun gerçekleşebilmesi için üniversite ve sanayinin gelişen koşullar doğrultusunda iş yapma modellerinin de değişmesi gerekiyor.”

“Türkiye’nin ve sanayinin endüstriyel dönüşüm dalgasına uyum sağlayabilmesi için STK, kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarının birlikte yol haritalarını çıkarması da kritik öneme sahip” diyen Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite-sanayi iş birliğinin etkin şekilde çalışmasını sağlayan önemli unsur iki taraf arasında ara yüz görevi gören STK çalışmalarıdır. İSO olarak bu ara yüz görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin iş dünyası ile daha erken tanışmasına katkı sağlamak adına ‘İSO Genç Araştırmacı Programı’nı hayata geçiriyoruz. Halen sanayi kuruluşlarımız ile öğrenciler arasında eşleştirme sürecini yürüttüğümüz bu program kapsamında, lisans son sınıf ya da yüksek lisans öğrencileri tez çalışmalarını sanayi kuruluşlarımızla birlikte gerçekleştirecekler. Bu süreci finansal olarak destekleyecek, böylelikle “karşılıklı fayda” prensibinden de yola çıkarak üniversiteler ve sanayimiz arasında sürdürülebilir bağlar kurulması noktasında sürece katkı sağlayacağız.”

İSO Başkanı Bahçıvan ayrıca Fakülte Danışma Kurullarının sanayiyle daha etkileşimli bir şekilde çalışmasını önemsediklerini ve uzun süreli staj modeli için de çalışmalar yürüteceklerini kaydederek şu verileri paylaştı:

“Dünya Ekonomik Forumunun yeni yayımladığı “Mesleklerin Geleceği 2023” raporuna göre, gelecek dört yıl içinde her dört meslekten birine ihtiyaç giderek azalacak. Özellikle yapay zeka, sürdürülebilirlik, bilgi güvenliği, dijital dönüşüm alanındaki uzmanlığa duyulan ilgi ve ihtiyaç artarken kimi mesleklerin iş sahası giderek daralacak. Bu hızlı değişime uyum, kaçınılmaz bir gerçek. Bu da üniversite ile sanayinin ne kadar yakın temas halinde olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği arzu edilen seviyede değil. Uluslararası endeksler de benzer verileri ortaya koyuyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2007 yılından beri açıklanan “Küresel İnovasyon Endeksi”nin “İnovasyon Bağlantıları” alt bileşeni, üniversite sanayi iş birliği parametresini de içeriyor. 2022 yılında Küresel İnovasyon Endeksinde 132 ülke içerisinde 37'nci sırada yer alan ülkemiz; “İnovasyon Bağlantıları” alt bileşeninde 75. sırada yer alırken, Üniversite Sanayi İş birliği göstergesinde ise 2021 yılına göre 6 basamak gerileyerek 68. sırada yer aldı. İSO olarak üniversite sanayi iş birliğinde rolümüzün ve sorumluluğumuzun bilinciyle farklı iş birliği modelleri ve destek mekanizmalarını kurgulamaya, sanayicilerimizle üniversitelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından İSO mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, Dr. Şeref Oğuz moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın konuşmacı olduğu panel ile devam etti.


Gazeteci-Yazar Dr. Şeref Oğuz

Panelin açılışını yapan gazeteci-yazar Dr. Şeref Oğuz, “Bugün tespitler yerine çözüm önerileri çerçevesinde üniversite-sanayi iş birliği konusuna yeni bir perspektif yaratmaya çalışacağız. Bugünkü panelimizde ülkemizin değerli üniversitelerinin rektörleriyle birlikte daha iyi yarınlara, daha iyi günlere ulaşmak adına üniversite-sanayi iş birliklerini tartışmaya açacağız” dedi.


İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, panelde yaptığı konuşmasında “Üniversite-sanayi iş birliğinin çıktısı üründür ve bu çıktının bir değeri vardır. Bunu konuşmak eskiden erdem dışı bir davranış olarak düşünülürdü. Oysa üniversitelerde bu kültür ve kodlar doğru bir şekilde kurulursa her şey konuşulabilir. Bu yaklaşım tarzını değiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Türkiye’nin ne büyük gücünün genç nüfusu olduğunu belirten Ak, genç nüfusun dinamizmini üniversite-sanayi iş birlikleri aracılığıyla üretime dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı.


Yıldız Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz konuşmasında, "Gelinen noktada sanayi ve üniversite iş birliğinde kötü değiliz. Ama daha yolumuz var. Şu an itibarıyla orta düzeyde bir iş birliğine takılı kaldık. Bunu aşmamızın tek yolu da paradigma değişikliğine gitmemiz olacaktır. Eğitim-öğretim, AR-GE ve sosyal sorumluluk kavramlarını yeniden değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. Üniversite-sanayi iş birliklerinin yan yana yürüyen doğal bir süreç haline bürünmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, üniversitelerdeki ders dışındaki etkinliklerin çok değerli olduğunu söyledi.


İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Panelde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Sanayi ve üniversite iş birliği konusunda kültürel değişime gitmemiz gerekiyor. Kültür değişimi kapsamında sanayi ile üniversitenin aynı dili konuşmasını sağlamamız gerekiyor. İş birliğinden çok iş ortaklığı geliştirmeye odaklanılması gerekiyor. Sanayi odaları ile ortak protokoller geliştirilebilir. İSO bu anlamda önemli bir vazife görebilir” dedi. Günümüzde teknoparkların 4.nesile doğru adım adım yürüdüğüne dikkat çeken Koyuncu, artık teknoparkların üniversite bünyesinden çıkarak şehir içinde kurulan kuluçka merkezleriyle daha geniş kitlelere yayılacağına vurgu yaptı.

İnteraktif şekilde gerçekleşen panel sırasında, İSO Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üniversite rektörlerine üniversite-sanayi iş birliğinin nasıl daha iyi bir noktaya taşınabileceğine ilişkin sorularını yöneltti.