İSO Meclisi, İSO 500’ü ve Türkiye Ekonomisini Konuştu

  • Meclis Konuşması
meclis-agustos2019-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı, 28 Ağustos 2019 tarihinde “İSO 500 Büyük Araştırmalarının Işığında Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda yapıldı. İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu’nun yönettiği panel formatındaki toplantıya Gazeteci Dr. Şeref Oğuz, Gazeteci Hakan Güldağ, Besfin Danışmanlıktan Ferda Besli ve Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel konuk oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye’de verimlilik artışı sağlanamadığına dikkat çekerek “Oysa verimlilik; büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı ve üretkenlik kalitesinin de çok önemli bir göstergesi” dedi. Bahçıvan “Türk sanayinin gelişimi açısından arşiv niteliği taşıyan İSO 500 Büyük Araştırması, bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası rekabette üstünlük sağlanamayacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu
İSO Meclis Başkan
Yardımcısı Ayhan Yavrucu

İSO Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu tarafından açıldı. Açılış konuşmasının ardından Yavrucu, gündeme ilişkin konuşmasını yapmak üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. Bahçıvan, konuşmasında bugün artık bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası piyasalarda üstünlüğü sağlamanın ve refah düzeyini artırmanın mümkün olmayacağını söyledi. Bahçıvan, yine küresel ekonomiye bakıldığında özellikle kendileri gibi gelişmekte olan ülkeler için kaynakların sınırlı kalmaya devam edeceği ve mevcut üretim yapısı ve modeli ile çok fazla yol alma imkanının olmadığının bir diğer gerçek olduğunu kaydetti.

Var olan kaynakların daha rasyonel ve etkin kullanılması, sanayimizin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, AR-GE’ye daha fazla yatırım yapılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi, eğitimli ve nitelikli işgücünün oluşturulması gibi pek çok önemli hedefleri olduğunu belirten Bahçıvan, ancak en az bunlar kadar önemli bir diğer hedeflerinin de verimlilik olması gerektiğini ifade etti.

Bahçıvan, son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse ülkemizde verimlilik artışı sağlayamadıklarına dikkat çekerek. uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabetin anahtarı olan verimliliğin aslında üretkenliğin kalitesinin de bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Daha iyi teknolojilerin, daha iyi organizasyonların ve daha iyi fikirlerin, üretkenlik artışının temelini oluşturduğunu anlatan Bahçıvan, odağında verimliliğin olduğu 21. yüzyılda tek tek sektörlerin değil, disiplinler arası bütüncül yaklaşım ve çalışma ortamı ile katma değer yaratacak alanlara odaklanarak fark yaratmanın ve ekosistem oluşturmanın öne çıktığını vurguladı.

Bahçıvan, önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ve Türkiye açısından kritik önem arz eden sektörlerde kendi işletmelerimizle, kendi KOBİ’lerimizle, kendi sağlıklı finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üretmek ve dünya piyasalarından daha fazla pay almamızı sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu ifade etti.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“21. yüzyıl pek çok alanda olduğu gibi üretim ve sanayi anlayışında da büyük değişimleri beraberinde getiriyor. Bu yüzyılın üretim ve sanayi anlayışı eskisinden gerçekten çok farklı. Rekabet her geçen gün artarken, ne mutlu, sanayicilik yeni nesil bir anlayışla tüm dünyada yeniden değer kazanıyor. Diğer yandan, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye en istikrarlı ve en kaliteli katkıyı sanayinin yapabileceği anlayışı giderek daha fazla kabul görüyor. Tüm sanayicilerimizin bu değişimlere kendilerini en iyi şekilde hazırlayacaklarına yürekten inanırken, İstanbul Sanayi Odası olarak kendilerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum.”

Bahçıvan’ın konuşmasının ardından Gazeteci Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde Gazeteci Şeref Oğuz, Besfin Danışmanlıktan Ferda Besli ve Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel'in katılımı ile bir panel yapıldı. İSO 500 araştırmasının sonuçları ile ilgili görüşlerin paylaşıldığı panelin ardından panelistler, İSO Meclis Üyeleri tarafından gelen soruları yanıtladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach