İSO Meclisi’nde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Ele Alındı

  • Meclis Konuşması
meclis-haziran2021-01-2

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) haziran ayı Meclis toplantısı, 23 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle yapıldı. İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu’nun başkanlığında yapılan İSO Meclisi’nin ana gündem maddesi “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'na İçerik ve Uygulama Açısından Bir Bakış” oldu. Toplantıya Ernst & Young (E&Y) Vergi Bölümü Şirket Ortağı- YMM Emre Çelebiler, E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağı - Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Sercan Bahadır, E&Y Vergi Bölümü - Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Hakkı Demirci ve Vergi Bölümü-Kıdemli Müdür- YMM Sertaç Yazar konuk oldu.

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu
İSO Meclis Başkan Yardımcısı
Ayhan Yavrucu

Haziran ayı Meclis toplantısı İSO Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Yavrucu tarafından açıldı. Yavrucu, ana gündem maddesi ile ilgili görüşlerini paylaşması için sözü İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’ya bıraktı. Özhamaratlı, pandemi döneminde yaşanan ekonomik durağanlığın giderilmesi ve kamu-özel sektör dengesinin yeniden yapılandırma sürecine girerek ekonominin dengelenmesi amacıyla “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un yürürlüğe alındığını hatırlatarak “Yapılandırma yasasıyla, salgının yaralarını sarmaya çalışan ve ödeme güçlüklerini yaygın olarak yaşayan işletmelerimizin beklentileriyle uyumlu bir fırsat penceresinin açılmış olduğunu düşünüyoruz. Yeni düzenlemenin biz sanayiciler açısından önem taşıyan önemli bir parçası, 17 yıllık bir aranın ardından şirket taşınmazlarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilmesi oldu” dedi. 

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı
İSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı

Özhamaratlı, son olarak 2003 ve 2004 yılları için enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra aranan şartlar oluşmadığı için yeniden değerlemenin yapılamadığının altını çizerek “Bu ise taşınmazların, gerçek piyasa değerleriyle şirkette kayıtlı değerleri arasında büyük uçurumlara yol açıyordu. Özellikle son 3 yılda enflasyonun yükselen seyriyle birlikte sanayicilerimizin yeniden değerleme talepleri giderek artmaktaydı. Zira, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin enflasyon karşısında erimesi işletme bilançolarının gerçeği yansıtmamasına yol açıyor, bu durum da dış kaynak ve kredi kullanmak isteyen firmalarımızın aktif kıymetlerini değersizleştiriyordu. Ayrıca söz konusu kıymetlerin satışında gerçek olmayan, içinde enflasyonu da barındıran yüksek oranlarda karlar çıkması da önemli bir sorun oluşturuyordu. Yapılan son düzenleme ile şirket aktiflerinde bulunan arsa, arazi gibi taşınmazların yanı sıra amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerlerini yükseltme imkanı getirildi. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler dikkate alınarak 31 Aralık’a kadar yeniden değerleme yapılabilecek” değerlendirmesinde bulundu. 

Özhamaratlı, yapılandırmada İSO’nun da gayret ve çalışmalarının rolü olduğunu vurgulayarak “Bu yapılandırma öncesinde, mali müşavirlerin katılımı ile hazırladığımız çalışmayı ve başta taşınmazların yeniden değerlenmesi olmak üzere, matrah ve vergi artırımı, kayıtların düzeltilmesi ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize iletmiştik. Bu yeni düzenlemeler, pandemi koşullarında taleplerimizin dikkate alındığını göstermesi ve beklentileri büyük ölçüde yansıtması bakımından memnuniyet vericidir” dedi. 

Özhamaratlı, bu konudaki gelişmelerin uzun yıllardır ülkemizin vergi mevzuatını düzenli olarak yakından takip eden uzman kişi ve kurumlar ile birlikte değerlendirilmesi ve varsa düzenlemedeki yetersizliklere ilişkin gerekli girişimlerin yapılmasının önem taşıdığı uyarısında da bulundu. 

Yeni düzenlemenin içinde önemli başlıklardan birinin de “matrah ve vergi artırımı” uygulaması olduğunu söyleyen Özhamaratlı, “Matrah ve vergi artırımı uygulaması, özü itibarıyla, geçmiş vergi dönemlerine ilişkin risklerin ortadan kaldırılması ve vergilemede öngörülebilirliğin artırılması amacını taşıyor. Yararlanan mükellefler için ise geçmişe dönük vergi incelemelerinden doğabilecek maliyetlerin hafifletilerek devletle “yeni bir sayfa” açılması bakımından önemli bir avantaj sunduğunu görüyoruz” diye konuştu. 

Ernst & Young (E&Y) Vergi Bölümü Şirket Ortağı- YMM Emre Çelebiler
Ernst & Young (E&Y) Vergi Bölümü
Şirket Ortağı- YMM Emre Çelebiler

Sonrasında Ernst & Young (E&Y) Vergi Bölümü Şirket Ortağı- YMM Emre Çelebiler, E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağı - Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Sercan Bahadır, E&Y Vergi Bölümü - Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Hakkı Demirci ve Vergi Bölümü-Kıdemli Müdür- YMM Sertaç Yazar, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. 

E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağı - YMM Emre Çelebiler, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun kapsamı ve hangi alanları kapsadığı hakkında bilgiler verdi. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi ve vergi cezalarının yapılandırılmasının hangi kriterlere göre yapıldığını açıklayan Çelebiler, bunun yanında inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerde yapılandırmanın ne şekilde yapılabileceğini anlattı. Henüz uzlaşmanın beklendiği, sonuçlanmamış ve devam eden davalarda vergi borcunun yüzde 50’sinin silindiğini belirten Çelebiler, faiz ve gecikme zamlarının tahsil edilmediğini ekledi. Çelebiler, davanın son aşamasına göre verilmiş olan son karara göre mükellef tarafından ödenmesi gereken kısmın belli olduğunu açıkladı.

E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağı - Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Sercan Bahadır
E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağ
- Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri
Lideri Sercan Bahadır

E&Y Vergi Bölümü Şirket Ortağı - Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Lideri Sercan Bahadır, gümrük kanunu kapsamında yer alan alacaklar hakkında İSO Meclisi’ne bilgiler verdi. Bahadır, daha önceki yapılandırmalarda gümrük ile ilgili düzenlemelerin daha dar olduğunu ancak son iki düzenlemede yapılandırmanın vergideki uygulamalarla aynı olduğunu aktardı. Bahadır, gümrük ve vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasının koşullarını anlattı. Bahadır, son dönemde gümrük alanında ek vergilerin çoğaldığını bu yüzden daha kapsamlı bir yapılandırma olduğunu ekledi.

E&Y Vergi Bölümü - Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Hakkı Demirci
E&Y Vergi Bölümü -
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Hizmetleri Direktörü Hakkı Demirci

E&Y Vergi Bölümü - Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri Direktörü Hakkı Demirci, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nda SGK ile ilgili düzenlemeleri İSO Meclis Üyeleri’ne anlattı. Yeni SGK borç yapılandırmalarından sanayicilerin nasıl faydalanabileceğini aktaran Demirci, peşin ve iki taksitte ödeme avantajları olduğunun altını çizdi. Demirci, farklı borçların nasıl yapılandırılacağı ve hangi avantajların olduğunu ayrıntılarıyla açıkladı. 

E&Y Vergi Bölümü-Kıdemli Müdür- YMM Sertaç Yazar
E&Y Vergi Bölümü
Kıdemli Müdür- YMM Sertaç Yazar

E&Y Vergi Bölümü-Kıdemli Müdür- YMM Sertaç Yazar ise kesinleşmiş vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, yeniden değerleme ve yasanın ortak hükümleri hakkında bir sunum yaptı. Yazar, mükelleflerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazların yanı sıra amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini de 31.12.2021’e kadar VUK’un geçici 31. Maddesinde yer alan, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeni eklenen fıkrada yer alan hükümler kapsamında Yİ-ÜFE değerleri çerçevesinde yeniden değerleyebilmelerine imkan tanındığını söyledi. Yazar, işletme kayıtlarının düzeltilmesi sırasında beyanname süresi içinde ödenmesi gereken verginin beyan edilen tutar üzerinden yüzde 3 olarak hesaplanacağını dile getirdi. Yazar, yasanın Cumhurbaşkanı tarafından bir aya kadar uzatılabileceğini ifade etti.

Sunumların ardından İSO Meclis Üyeleri söz alarak ana gündem maddesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. İSO Meclis Üyelerinden gelen sorular E&Y uzmanları tarafından yanıtlandı.