İSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’na TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konuk Oldu

  • Meclis Konuşması
meclis-2023temmuz-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, “Sanayimizin ve Üretim Hayatımızın Sorunlarının Çözümünde Çatı Örgütümüz TOBB’un Rolü, Önemi ve Beklentilerimiz” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’ın Başkanlık ettiği, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu gündeme ilişkin yaptığı konuşmada “İş planları yapmak, önümüzü görmek ve böylece güven içinde ilerlemek için kamu tarafından ekonomiye ilişkin orta ve uzun vadeli planların kamuoyuyla paylaşılması önemlidir. İşte bu kapsamda da geçen hafta, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ile bir araya geldik. Ekonominin yol haritası niteliğindeki ve eylül ayında açıklanması beklenen OVP’ye dair önerilerimizi ilettik” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Erdal Bahçıvan da yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile İstanbul’da istişare etme fırsatı bulduğumuz yeni OVP’de en büyük beklentimiz, işverenden işçiye toplumun tüm kesimleriyle yapılacak olan istişarelerle enflasyonda kalıcı ve kesin çözümlerin oluşması. Öngörülebilirlik sorunlarını tekrar yaşamamak adına, tüm kesimlerin beklentilerini gözeten, kapsamlı, uzun vadeli ve kalıcı bir ekonomik programa olan ihtiyaç da sürüyor” dedi.


İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz

İSO temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz tarafından açıldı. Yılmaz, temmuz ayı meclis gündemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eğitimli ve nitelikli iş gücü, üretim sektörlerinin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Eğitim sisteminin sektörlere yönelik talepleri karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve iş geliştirme programlarına yatırım yapılması, gençlerin endüstrideki işler için heves duyması için özendirici faaliyetlerin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi yine TOBB öncülüğünde ulusal ve uluslararası boyutlu farklı iş alanlarında; teknik, bilimsel, ticari, Mesleki Eğitim, teknoloji, yatırım nicelikleri ve teşvikler, sosyal politikalar gibi birçok alanda kongreleri yapması veya yapılmasına öncülük etmesi bekleniyor.

Son olarak, sanayi ve üretim sektörlerinin ekonomideki önemi; sektörlerin sorunlarının çözümü, ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve rekabetçiliği için altyapı yatırımları, teknoloji ve yenilikçilik desteği, nitelikli iş gücü, bürokratik engeller, dış ticaretin desteklenmesi, ekonomi politikalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gibi beklentiler, sektörlerin başarısı için sektörel raporların düzenli olarak yapılarak üyelerin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.”


İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, daha sonra gündeme ilişkin konuşmasını gerçekleştirmek üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. İSO Başkanı Bahçıvan açılış konuşmasında, ekonomide daha istikrarlı, öngörülebilir ve yatırım dostu bir iktisadi iklim için ilgili tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gereken kritik bir geçiş dönemine girildiğini söyledi. Bununla birlikte kaynak arayışlarında klasik çözümlere başvurulduğunu, akaryakıt, KDV ve ÖTV gibi vasıtalı vergilerle kapatılmaya çalışılan bütçe açığının, yapılan zamlarla toplumu “beklenti enflasyonu” içine soktuğuna işaret eden Bahçıvan şunları söyledi:

“Ekonomimiz açısından son derece kritik olan bu süreç, maalesef gerek sosyolojik gerek psikolojik açıdan önümüzdeki günlerin en önemli ekonomi gündemi olmaya adaydır. Enflasyon beklentilerinin dizginlenmesi, fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sağlanması, cari açık ve risk priminin azaltılarak lira üzerindeki baskının hafifletilmesi kritik hususlar haline geldi. Kamu kesiminin gelir yaratıcı önlemlerin yanı sıra geniş kapsamlı, acil bir tasarruf paketi açıklaması gerekiyor. Böylesi bir adım, üretkenlik artışına dayalı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin temeli olan etkin kaynak tahsisi için de güçlü bir başlangıç olabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile İstanbul’da istişare etme fırsatını bulduğumuz yeni OVP’de, işverenden işçi kesimine, sanayiciden akademisyenlere toplumun tüm kesimleriyle yapılacak olan istişarelerle enflasyonla ilgili kalıcı ve kesin çözümlerin oluşması en büyük beklentimiz. Öngörülebilirlik sorunlarını da tekrar yaşamamak adına, tüm kesimlerin beklentilerini gözeten, kapsamlı ve uzun vadeli ve kalıcı bir ekonomik program ihtiyacının sürdüğü kanaatindeyim. Zira, ekonomi politikalarında tutarlılık ve devamlılığın makro finansal istikrar açısından taşıdığı önem hepimizin malumu. Bu bağlamda Türkiye’nin çok kısa aralıklarla ekonomik model değiştiren bir ülke görüntüsünden de artık uzaklaşması gerekiyor.”

Piyasalarda giderek artan ciddi nakit ihtiyacının durgunluk işareti verdiğini ve enflasyonla durgunluğun iç içe savaştığı ve mücadele içerisinde olduğu bir döneme yol açacağını belirten İSO Başkanı Bahçıvan, bu dönemi reel sektörün en az yara ile atlatması için özel finansman modelleriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. İSO Başkanı, bu kapsamda Merkez Bankası’nın açıkladığı seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarında ihracat ve yatırım kredilerine yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını ve reeskont kredilerinde KOBİ payının arttırılacağının açıklanmasını sevindirici bulduklarını dile getirdi. Bahçıvan, “Yine Eximbank’ın ve yatırıma dönük kredilerin önünün açılmasına dair gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz gerekse Maliye Bakanımız Sayın Şimşek’in açıklamaları da en azından bu zorlu dönemde üretim hayatımızın ve yatırımlarımızın sürdürülebilmesi konusunda bizim için en önemli umut kaynağıdır” dedi.

Ekonomide kaliteli büyümeyi destekleyen en önemli unsurlardan olan eğitim ve çalışma hayatı politikalarına da değinen İSO Bahçıvan özetle şunları söyledi:

“Sanayimizin katma değeri yüksek ürünleri üretmek için gereken iyi eğitimli, nitelikli işgücünü temin etmekte güçlük çekiyoruz. Genç bir nüfusa sahip ve en büyük zenginliği beşerî sermayesi olan ülkemizde, bu sermayemizin eğitimi ve geleceğe hazırlanması noktasında maalesef iyi işaretler yok. Üç milyonun üzerinde gencimizin girdiği üniversite sınav sonuçları üzücü. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre; 2023-Temel Yeterlilik Testinde doğru cevap sayısı ortalamalarına baktığımızda; gençlerimizin 40 temel matematik testinde 8 doğru yanıt ve 20 fen bilimleri testinde 3,5 doğru yanıt verebildikleri açıklandı. Bu tablonun hazinliği, eğitim planlamasının ve özellikle üniversite noktasına getirdiğimiz öğrencilerimizle ilgili gerçeklerin bir kere daha gözden geçirilmesi ihtiyacını net bir şekilde ortaya koyuyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, robotik teknolojiler ve yeşil dönüşüm, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü tanımını da dönüştürmekte. Geleceğin eğitim ihtiyaçları okul öncesinden yüksek öğrenime kadar net ve kapsayıcı bir şekilde belirlenmeli, eğitim planlaması buna göre yapılmalı.”

Dünyada yaşanan güncel ekonomik gelişmelere de değinen İSO Başkanı Bahçıvan şunları söyledi:

“Gelişmiş ülke ekonomilerinde Pandemi, savaş ve enflasyon şokları, kısa vadeli gelişmeler üzerinde belirleyici olurken; daha yapısal boyutta ise yaşlanan nüfus ve düşük verimlilik artışları, uzun vadeli büyüme dinamiklerini zayıflatıyor. ABD-Çin arasında giderek tırmanan gerilim, küreselleşme üzerinde önemli bir tehdit haline geliyor. Maalesef iklim değişiminin ulaştığı boyut da gezegenimizin geleceği açısından endişe uyandırıyor. Yıl ortası itibarıyla göstergeler, parasal sıkılaşmanın artan etkileriyle ekonomik ivme kaybının daha gözle görülür hale geldiğine işaret ediyor. Genel beklenti, yılın ilerleyen dönemlerinde bu eğilimin daha da belirginleşeceği yönünde. Bizi de yakından ilgilendiren önemli bir duruma daha değinecek olursam; Temmuz ayına ilişkin öncü bileşik PMI verileri, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Euro Bölgesi’nde ve İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde talebin faiz artışlarıyla yavaşladığı ve daralmanın derinleştiğini gösteriyor.

Büyüme, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları arasında çelişkilerin arttığı ve manevra alanının daraldığı bir ortamda, para politikası hataları ve sistemik finansal dalgalanmalar, temel riskler olarak öne çıkıyor. Küresel faizlerdeki artış, tüm ekonomiler üzerindeki baskıyı artırıyor.”


TOBB Başkanı
M. Rifat Hsarcıklıoğlu

TOBB Başkanı M. Rifat Hsarcıklıoğlu, İSO Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Milli gelirin üçte birini, sanayi ihracatının ve vergi hasılatının yarıya yakınını temin eden İstanbul’un kıymetli sanayicileriyle İSO’da bir araya gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Emekleriniz ve çalışmalarınız için Allah sizlerden razı olsun diyor, hepinizle iftihar ediyoruz. Milli gelir içinde sanayinin payı yüzde 27’ye geldi ve son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Sanayi yatırımlarındaki gelişmenin bir göstergesi niteliğindeki OSB sayısı, son 20 senede 191'den 393'e yükseldi. OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. Yine imalat sanayi yıllık ihracatı 240 milyar doları aşarak rekor kırdı. Tüm bu başarılarda belki de en büyük pay sizlere ait.

Yine sizlerin gayretleriyle, İstanbul Sanayi Odamız, faaliyetlerini ve kurumsal kapasitesini her geçen sene genişletiyor. İnovasyondan çevreye, teknolojiden üniversite-sanayi iş birliğine kadar pek çok alanda, kapsamlı çalışmalar yaparak, sanayicimize yeni ufuklar ve imkânlar kazandırıyor. Kobilerimizin gelişmesine ve büyümesine destek oluyor. İşte tüm bunlar, sanayinin baş şehrine yakışan, çağdaş bir hizmet anlayışıdır. Sanayicilerimize en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen, bir vizyon işidir.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası için her dönem olduğu gibi bu dönem de en önemli konunun öngörülebilirlik olduğunu belirterek şunları söyledi: “İş planları yapmak, önümüzü görmek ve böylece güven içinde ilerlemek için kamu tarafından ekonomiye ilişkin orta ve uzun vadeli planların kamuoyuyla paylaşılması önemlidir. İşte bu kapsamda da geçen hafta, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ile bir araya geldik. Ekonominin yol haritası niteliğindeki ve eylül ayında açıklanması beklenen OVP’ye dair önerilerimizi ilettik. Elbette sanayimizin ayakta kalması ve büyümeye devam etmesi için, makro ekonomide istikrarın ve güvenin sağlanması ön şarttır. Yeni ekonomi yönetiminin bu yönde hareket ederek, para politikasında başlattığı normalleşme adımlarını memnuniyetle karşıladık.”

TOBB Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Anadolu'yu sürekli dolaşan, firma ve sektörleri devamlı dinleyen birisi olarak şunu görüyorum ki; özellikle KOBİ kredilerinde yaşanan daralma, zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Ticari krediler aniden ve çok sert bir şekilde kesilmemeli. Reel sektörün finansmana erişim taleplerine toptancı bir şekilde olumsuz bakılmamalı. KDV sistemimiz de maalesef özel sektör için bir finansman sorunu haline gelmiştir. İndirilemeyen KDV’nin her yıl sonunda iadesi sağlanmalı, birikmiş-devreden KDV stokuna mahsup imkanı getirilmeli ve KDV iadesinde daha basit bir sisteme geçilerek iade süreçleri hızlandırılmalıdır. Gelir vergisi basamakları yeniden düzenlenmelidir. Enflasyon muhasebesi uygulamasına ivedilikle geçilmelidir.”

İSO’nun yürüttüğü faaliyetlerle İSO’nun dünyada bilinir bir kurum haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, İSO’nun Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 3 yıldır başarıyla sürdürdüğü Mesleki Eğitim Projesi’nin de 2023 yılı Dünya Odalar Yarışması’nda ilk 4’e girmesinden dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasına şu sözleriyle devam etti:

“Sanayiciler olarak hem değişime adapte olmak ve sanayicilerin asli temsil mekanizması Sanayi Odaları olarak da bu değişimi yönetmek durumundayız. TOBB’da işte bu vizyonla hareket ediyoruz. Sahibi olduğunuz TOBB ETÜ’yü teknoloji üreten ve icat çıkaran bir nesil yetiştirmek üzere kurduk. Hamdolsun dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına girdik. TEKNOFEST 2023’ten, TOBB ETÜ takımlarımız birinciliklerle geldi. Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen ve sesüstü hızla uçması planlanan yeni yolcu uçağı jet motoru tasarımı yarışmasında öğrencilerimiz dünya birincisi oldu. Tıp Fakültemiz başarıyla yoluna devam ediyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda kısa sürede ilk 3’e girdik. Geçtiğimiz dönemlerde hem TUS hem KPSS birincisi de TOBB ETÜ’den çıktı. Yine bir ilke daha imza attık ve Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü kurduk. Bu sene verdiğimiz ilk mezunumuz da Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi olarak tarihe geçti.

Teknoloji Merkezimiz nano-teknolojiden enerjiye, birçok alanda dünya çapında projelere ev sahipliği yapıyor. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için kurduğumuz kuluçka merkezimize ek olarak, yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek üzere TOBB ETÜ bünyesinde Teknokent kuruyoruz. Dünyanın konuştuğu, yatırımlarını yönelttiği Kuantum alanında, Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı da inşallah TOBB ETÜ’de faaliyete geçirdiğimiz kuantum laboratuvarında üretilecek. Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Ar-Ge’si de TOBB ETÜ’de kurulu Teknoloji Merkezinde yapılıyor.”

Türkiye sanayisinin Avrupa pazarında başarılı olduğunu ancak dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD pazarında ne yazık ki yeterli varlığı gösteremediğinin altını çizen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Amerika’nın Şikago şehrinde kurdukları Ticaret Merkezi ile ABD pazarına açılmak isteyen firmalara her konuda destek olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Şikago’da kurduğumuz Ticaret Merkeziyle, firmalarımızın Amerikan pazarına girişlerini kolaylaştırdık. Onlara pazarlamadan lojistiğe, finansmandan şirket kuruluşuna kadar her türlü hizmeti veriyoruz. Böylece onları adeta yerli bir ABD şirketine dönüştürerek, Amerikalı alıcıların daha fazla güven duymalarını ve daha fazla iş yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesinin hayata geçmesinde TOBB çatısı altında bulunan tüm Odalar’ın da emeği olduğunu belirten Hşsarcıklıoğlu, “Sizlerden aldığımız güçle, 6 yıl önce Türkiye’nin Otomobili projesini başlattık. Kimse ortaya çıkmazken, 5 babayiğiti bir araya getirip yola çıktık. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan otomobili ürettik. 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyamızı hayata geçirdik. Togg ile sadece otomobil üretmekle kalmadık. Elektrikli, akıllı ve otonom teknolojilerle dönüşen yeni mobilite ekosistemine de öncülük ediyoruz.

Togg’un Mart ayında başlayan yurtiçi satışlarda, üretimin 6 katından fazla talep geldi. Bu da halkımızın teveccühünü ve inancını gösterdi. Seneye inşallah ihracata başlayacak ve bayrağımızı dünya pazarlarına taşıyacağız. Bu hayal hepimizindi, gerçekleştirmenin gururunu da hep birlikte yaşayacağız.”

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında düzenlenecek Ekonomi Şurası toplantısı ile reel sektör ve kamu idaresinde arasındaki diyaloğu artırmak istediklerini belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hsarcıklıoğlu, “Zor bir süreçten geçtiğimizi öncelikle hep akılda tutalım Bu da, reel sektör ile kamu idaresi arasında daha fazla diyalog ve iletişime ihtiyaç var demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ekonomi Şurası’nı toplamasını talep ettik. Geçmişte bu Şuralarda kendisi, ilgili Bakanlarla birlikte saatlerce bizleri dinlemişti. Böylece pek çok tedbir ve desteğin hayata geçmesi sağlanmıştı. Benzer bir Şura, hem sizlerin sorunlarının ilk elden aktarılmasını ve hem de çözüm yolunda hızlı inisiyatif alınmasını sağlayacaktır” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından, İSO Meclis Üyeleri de ana gündem maddesine ilişkin söz alarak değerlendirmelerde bulundu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sorular yöneltti. Gelen soruların TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından yanıtlanmasıyla toplantı sona erdi.