URGE Projeleri

URGE ProjeleriOdamız tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla projeler yürütülmektedir.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

Bir firma aynı zamanda iki ayrı UR-GE projesinde yer alamamakta, TURQUALITY programında yer alan firmalar UR-GE desteğinden faydalanamamaktadır. Projelere katılımcı sayısı en az 10 firma olup, başarılı bir proje için beklenen, 15-30 firmanın bir araya gelerek küme oluşturmasıdır.

Odamız UR-GE projelerini yürüten ilk kuruluşlardandır. Konfeksiyon sektörüne yönelik UR-GE projesi tamamlanmış ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İyi Uygulama Örneği seçilmiştir.

Odamız farklı sektörler için UR-GE projeleri çalışmaları yürütmekte, çeşitli, sektörel kuruluşlara da bilgilendirme desteği vermektedir. UR-GE projeleri ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen AB ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarımızla irtibata geçiniz.

Devam Eden UR-GE Projeleri

İSO Konfeksiyon Yan Sanayi UR-GE Projesi

Proje Başlangıç Tarihi: Ağustos, 2014
Öngörülen Proje Süresi: 36 Ay
İlgili Birim: AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi
Proje Sorumlusu: Süleyman Karakaya

Proje Hakkında Detaylı Bilgiye ve Haberlere ulaşmak için tıklayınız.