7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Yapılandırması

7143 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak İsteyen Firmalarımızın Dikkatine;

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı talebi çerçevesinde; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Kanun Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili bilgi aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır.

7143 sayılı Kanun çerçevesinde; firmalarımıza 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi pek çok önemli imkânlar getirmiştir.

Anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

  • İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
  • İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

Bu çerçevede; 6552, 6736, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.

Yeniden Yapılandırma Kanununun getirdiği avantajlara ekli metinden ulaşabilir, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz

7143 Sayılı Kanun İle İlgili Duyuru Metni Attach